Vizuálny pohľad obsadenosti trolejbusov

Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. si v tomto roku dňa 17. novembra pripomína 20. výročie spustenia prevádzky trolejbusov. Z toho titulu sme pripravili niekoľko sprievodných akcií zameraných predovšetkým na trolejbusovú dopravu, ktorá tvorí nosnú časť mestskej hromadnej dopravy v Žiline. 

Prvá sprievodná akcia mala názov "Vizuálny pohľad obsadenosti trolejbusov" sa konala sa dňa 21.5.2014 v areáli trolejbusového depa Dopravného podniku mesta Žiliny s.r.o. Realizovaná bola v spolupráci s Dopravnou akadémiou v Žiline, ktorá poskytla 170 študentov. Tí podľa pokynov postupne nastupovali do vozidiel a vytvárali tak modelové príklady obsadenosti vozidiel kopírujúce reálny stav prevádzky MHD, pričom celý priebeh akcie bol fotograficky zaznamenávaný.

Zisťovanie vizuálneho pohľadu obsadenosti bolo aplikované na týchto vozidlách MHD:

- trolejbus Škoda 31Tr SOR s počtom cestujúcich: 50, 70, 90, 110, 130, 166.
- trolejbus Škoda 30Tr SOR s počtom cestujúcich: 32, 60, 70, 94.
- trolejbus Škoda 14 Tr s počtom cestujúcich: 28, 50, 70, 82.
- trolejbus Škoda 15 Tr s počtom cestujúcich: 44, 60, 80, 100, 120, 150.
- autobus Irisbus Citelis PS09D1 s počtom cestujúcich: 29, 50, 70, 90, 117. 
- autobus Irisbus Citelis PU09D1 s počtom cestujúcich: 41, 70, 90, 110, 157.

Priebeh sprievodnej akcie a jej výsledok je možné hodnotiť veľmi pozitívne, a to najmä z dôvodu prínosu dvoch zásadných praktických benefitov, vyplývajúcich zo získanej fotografickej dokumentácie.

Za prvý rozmer a najdôležitejší praktický prínos je možné považovať nadobudnutie pomôcky v podobe  fotografických záznamov znázorňujúcich obsadenosť rôznych druhoch vozidiel.  Na základe týchto fotografií budú môcť pracovníci oddelenia grafikonov vykonávať kvalitnejšie odhady obsadenosti vozidiel v prevádzke MHD tzn. vykonávať kvalitnejšie prieskumy v teréne (prevádzke MHD) zamerané na zistenie počtu prepravovaných osôb.

Druhý rozmer praktického prínosu získaných fotografických záznamov predstavuje nadobudnutie objektívne lepšej predstavy a predstavivosti o obsadenosti vozidiel MHD v konfrontácií s údajmi o počte prepravených osôb získaných z palubných počítačov vozidiel. Fotografie s rôznou obsadenosťou tak predstavujú dôležitý prvok pri hodnotení komfortu cestovania na analyzovaných spojoch.

Benefity vyplývajúce zo získaných fotografií obsadenosti vozidiel sa tak v konečnom dôsledku premietnu do kvalitnejšieho poskytovaniea služieb mestskej hromadnej dopravy a väčšej spokojnosti cestujúcich, ktorú sa dopravný podnik  snaží neustále znásobovať.

- DPMZ -

Fotogaléria k novinke:
Pohľad na neobsadené trolejbusy<br/>DPMZ Príchod študentov Dopravnej akadémie<br/>DPMZ Organizačné pokyny<br/>DPMZ <br/>DPMZ trolejbus Škoda 31Tr SOR s obsadenosťou 110 cestujúcich<br/>DPMZ trolejbus Škoda 31Tr SOR s obsadenosťou 110 cestujúcich<br/>DPMZ trolejbus Škoda 31Tr SOR s obsadenosťou 130 cestujúcich<br/>DPMZ trolejbus Škoda 31Tr SOR s obsadenosťou 166 cestujúcich<br/>DPMZ trolejbus Škoda 30Tr SOR s obsadenosťou 32 cestujúcich<br/>DPMZ trolejbus Škoda 30Tr SOR s obsadenosťou 32 cestujúcich<br/>DPMZ trolejbus Škoda 30Tr SOR s obsadenosťou 70 cestujúcich<br/>DPMZ trolejbus Škoda 30Tr SOR s obsadenosťou 94 cestujúcich<br/>DPMZ trolejbus Škoda TR14 s obsadenosťou 28 cestujúcich<br/>DPMZ trolejbus Škoda TR14 s obsadenosťou 28 cestujúcich<br/>DPMZ trolejbus Škoda TR14 s obsadenosťou 70 cestujúcich<br/>DPMZ trolejbus Škoda TR14 s obsadenosťou 94 cestujúcich<br/>DPMZ trolejbus Škoda TR15 s obsadenosťou 44 cestujúcich<br/>DPMZ trolejbus Škoda TR15 s obsadenosťou 100 cestujúcich<br/>DPMZ trolejbus Škoda TR15 s obsadenosťou 150 cestujúcich<br/>DPMZ autobus Irisbus Citelis PS09D1 s obsadenosťou 29 cestujúcich<br/>DPMZ autobus Irisbus Citelis PS09D1 s obsadenosťou 70 cestujúcich<br/>DPMZ autobus Irisbus Citelis PS09D1 s obsadenosťou 70 cestujúcich<br/>DPMZ autobus Irisbus Citelis PS09D1 s obsadenosťou 90 cestujúcich<br/>DPMZ autobus Irisbus Citelis PS09D1 s obsadenosťou 150 cestujúcich<br/>DPMZ výstup cestujúcich z maximálne obsadeného autobusu Irisbus Citelis PS09D1<br/>DPMZ autobus Irisbus Citelis PU09D1 s obsadenosťou 41 cestujúcich<br/>DPMZ autobus Irisbus Citelis PU09D1 s obsadenosťou 157 cestujúcich<br/>DPMZ ukončenie akcie<br/>DPMZ <br/>DPMZ

Naspäť

Želáte si dostávať aktuálne informácie? Prihláste sa do mailinglistu alebo využite odber správ pomocou RSS.

Využívate mimoriadne spoje MHD na cintoríny pri príležitosti sviatku Pamiatky zosnulých?

Archív ankiet
en English version
Vyhľadanie spojenia
Vymeniť