Plán obstarávania

 

rok  2018

Predmet obstarávania plánovaný termín obstarávania
Čipové karty zatiaľ neurčené
Diagnostika a servis VN vypínačov na meniarňach zatiaľ neurčené
Dispečerská rádiokomunikačná digitálna sieť - zákazka EÚ január 2018
Dodávka zemného plynu na rok 2019 apríl 2018
Elektroinštalačný material november 2018
Farbiace pásky do automatov JCL zatiaľ neurčené
Informatizácia mestskej hromadnej dopravy v Žiline - zákazka EÚ január 2018
Kĺbové autobusy s dieselovým pohonom (2 ks) máj 2018
Nákup náhradných dielov (trolejbusy TR14 aTR15) január 2018
Náter podlahy v sklade olejov (materiál, práce) zatiaľ neurčené
Nemrznúci prípravok na postrek trolejového vedenia zatiaľ neurčené 
Oprava strechy meniarní (materiál, technológia) zatiaľ neurčené 
Oleje (motorové, hydraulické) marec 2018
Osadenie oceľových stĺpov s elektrickými prípojkami na zastávkach (3 ks) zatiaľ neurčené
Stavebné úpravy (dispečing, vedúci prevádzok A-BUS, T-Bus,  HS 400, serverovňa zatiaľ neurčené 
Transport a spracovanie finančnej hotovosti zatiaľ neurčené 
Trolejbusy s pomocným pohonom (2 ks) - zákazka EÚ február 2018
Viactarifný papier do automatov JCL zatiaľ neurčené 
Vybudovanie  nabíjacích stanovíšť pre nabíjanie elektrobusov  (3+1) zatiaľ neurčené
Výmena  stožiara trakčného vedenia (1 ks) zatiaľ neurčené 
Vypracovanie projektovej dokumentácie (časť "Dostavba areálu")  - k projektu EÚ september 2018

Posledná aktualizácia : 21.12.2017 

 

en English version
Vyhľadanie spojenia
Vymeniť