Plán obstarávania

 

rok  2018

Predmet obstarávania Plánovaný termín obstarávania Poznámka
Čipové karty zatiaľ neurčené  
Diagnostika a servis VN vypínačov na meniarňach zatiaľ neurčené  
Dispečerská rádiokomunikačná digitálna sieť - zákazka EÚ máj 2018  
Dodávka zemného plynu na rok 2019 august 2018 ukončené
Elektroinštalačný materiál november 2018  
Farbiace pásky do automatov JCL zatiaľ neurčené  
Informatizácia mestskej hromadnej dopravy v Žiline - zákazka EÚ február 2018  
Kĺbové autobusy s dieselovým pohonom (2 ks) zatiaľ neurčené  
Nákup náhradných dielov (trolejbusy TR14 aTR15) - nebude sa realizovať
Náter podlahy v sklade olejov (materiál, práce) zatiaľ neurčené  
Nemrznúci prípravok na postrek trolejového vedenia zatiaľ neurčené  
Oprava strechy meniarní (materiál, technológia) zatiaľ neurčené  
Oleje (motorové, hydraulické) apríl 2018 ukončené
Osadenie oceľových stĺpov s elektrickými prípojkami na zastávkach (3 ks) zatiaľ neurčené  
Stavebné úpravy (dispečing, vedúci prevádzok A-BUS, T-Bus,  HS 400, serverovňa zatiaľ neurčené  
Transport a spracovanie finančnej hotovosti zatiaľ neurčené  
Trolejbusy s pomocným pohonom (2 ks) - zákazka EÚ september 2018  
Viactarifný papier do automatov JCL zatiaľ neurčené  
Vybudovanie  nabíjacích stanovíšť pre nabíjanie elektrobusov  (3+1) august 2018  
Výmena  stožiara trakčného vedenia (1 ks) zatiaľ neurčené  
Vypracovanie projektovej dokumentácie (časť "Dostavba areálu")  - k projektu EÚ zatiaľ neurčené  
Trojvrstvový nerezový komínový systém január 2018 nová položka; ukončené
Periodické školenie vodičov podľa vyhlášky 245/2010 Z. z. marec 2018 nová položka; ukončené

Overenie odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach elektrických podľa § 21 a § 32 odsek (1) vyhlášky MDPT SR č. 205/2010 Z. z.

marec 2018 nová položka; ukončené

Projektová dokumentácia k realizácii stavby elektrickej infraštruktúry pre priebežne nabíjaný elektrobus zo siete trolejového vedenia

apríl 2018 nová položka; ukončené
Náterové hmoty a ostatný materiál máj 2018 nová položka; ukončené
Vysokotlakové čistiace zariadenie na profesionálne použitie máj 2018 nová položka; ukončené
Nové stolové počítače pre administratívne účely jún 2018 nová položka;
ukončené
Náhradné diely zberacej hlavice trolejbusov apríl 2018 ukončené
Uhlografitové šmýkadlá a kefy točivých strojov pre trolejbusy január 2018 ukončené
Kontrola stavu bezpečnosti a overovanie spôsobilosti určených technických zariadení a vyhradených technických zariadení (zdvíhacích a tlakových) január 2018 ukončené
Odpredaj jazdených trolejbusov jún 2018 nová položka; zrušené
Upgrade starých počítačov - tovar jún 2018 nová položka; ukončené
Zhotovenie prídavného umývacieho režimu v umyvárni vozidiel MHD jún 2018 nová položka;
ukončené
Odpredaj trolejbusov za účelom ich ekologickej likvidácie júl 2018 nová položka; ukončené
Prepážkový komunikačný systém júl 2018 nová položka; ukončené
Certifikácia systému manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001 august 2018 nová položka; ukončené
Nákup a dodávka predných pneumatík pre trolejbusy ŠKODA 30Tr SOR a ŠKODA 31Tr SOR október 2018 nová položka

Posledná aktualizácia: 17.10.2018

 

en English version
Vyhľadanie spojenia
Vymeniť