Deň otvorených dverí v DPMŽ

Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. si v tomto roku pripomína 20. výročie spustenia trolejbusovej prevádzky, ktorá tvorí nosnú časť dopravy MHD v Žiline. Zároveň sa pripája ku kampaniam Európskeho týždňa mobility (16. - 22.9.2014) a Európskeho dňa trolejbusov (20.9.2014), a z titulu týchto príležitostí otvára svoje brány pre verejnosť a pozýva občanov mesta Žilina, návštevníkov, nadšencov a ostatných záujemcov dňa

13.9.2014 od 13:00 do 17:00 hod.

na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v priestoroch trolejbusového depa na Kvačalovej ulici č. 2 v Žiline.

Deň otvorených dverí je podujatie, ktoré dáva priestor spoznať, čo všetko súvisí s poskytovaním služieb mestskej hromadnej dopravy a popritom absolvovať zaujímavé činnosti, ktoré počas bežnej prevádzky nie je možné uskutočniť. Detailne si budete môcť pozrieť všetky druhy vozidiel, ktorými je zabezpečovaná MHD v Žiline, ako aj priestory pre ich kontrolu a údržbu. Sprístupnené bude aj sedadlo vodiča, a tak sa budete môcť vžiť do jeho práce. 
Po minuloročnom úspechu prejazdu autobusu s cestujúcimi cez umyváreň vozidiel bude táto "atrakcia" opätovne zaradená do programu a rozšírená o trolejbus. Po celý čas trvania programu dňa otvorených dverí budú zamestnanci dopravného podniku pripravení odpovedať na Vaše otázky ohľadom prevádzky MHD.

Významným prvkom sprievodných akcií tohtoročného dňa otvorených dverí v DPMŽ bude bezpečnosť v cestnej premávke, ktorej súčasťou je aj MHD v Žiline.  V tejto súvislosti budú mať návštevníci možnosť absolvovať simulátor nárazu vozidla a simulátor prevrátenia vozidla a týmto spôsobom si overiť účinnosť používania bezpečnostných pásov a nutnosť ich používania. Poslednou akciou zameranou na bezpečnosť cestnej premávky bude možnosť vyskúšať si okuliare simulujúce stav opitosti, tzv. "Drunk glasses", a tak si vyskúšať vnímanie účastníka cestnej premávky po užití alkoholu.
Celá sprievodná akcia bude vedená pod záštitou oddelenia bezpečnosti cestnej prevádzky (BECEP) Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, pričom simulátory budú poskytnuté spoločnosťami Autoklub Slovakia Asistance, s.r.o. a Driving Academy, s.r.o.    

Bezpečnostné aktivity oddelenia BECEP budú dopĺňať hasiči Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Žiline, ktorí ponúknu odborný výklad prvej pomoci a ukážku jej poskytovania na figuríne.  

Dňa otvorených dverí sa zúčastnia aj dopravní policajti Krajského riaditeľstva Policajného zboru Slovenskej republiky v Žiline, ktorí budú mať prichystaný vlastný infostánok so zameraním na dopravno - preventívne aktivity.

Pre všetkých návštevníkov bude prichystaný vedomostný kvíz zameraný na prevádzku DPMŽ a bezpečnosť cestnej premávky s možnosťou súťaže o voľné cestovné lístky a propagačné predmety Dopravného podniku mesta Žiliny s.r.o. Zvlášť pre deti bude pripravený program pod vedením animátorov z CVČ a zároveň bude pre nich pripravené aj malé prekvapenie.
 

PROGRAM


13:00

-

13:20
 

oficiálne otvorenie programu DOD 
- príhovor riaditeľa DPMŽ
- príhovor primátora mesta Žilina

13:40 a 15:40   prejazd vozidla s cestujúcimi cez umyváreň 
14:00 a 15:00   exkurzia na centrálnom dispečingu
    16:00   vyžrebovanie výhercov vedomostného kvízu
    17:00   ukončenie programu DOD


AKCIE BEZ PEVNÉHO ČASOVÉHO URČENIA

1) prezentačné akcie

  • infostánok
  • prehliadka vozidlového parku
  • prehliadka priestorov údržby trolejbusov
  • možnosť rozhovoru s vodičmi a odborným personálom
  • vedomostný kvíz zameraný na prevádzku DPMŽ a bezpečnosť cestnej premávky

2) sprievodné akcie

  • BECEP - simulátor nárazu vozidla, simulátor prevrátenia vozidla a okuliare simulujúce stav opitosti
  • ukážka prvej pomoci na figuríne hasičmi KR HaZZ v Žiline
  • dopravno - preventívne aktivity dopravnej polície KR PZ v Žiline
  • program pre deti pod dohľadom animátorov z CVČ
  • nafukovací hrad a šmykľavka pre deti

Na Deň otvorených dverí sa môžete dopraviť zadarmo kyvadlovou dopravou, trolejbus Vás dovezie priamo do areálu trolejbusového depa podľa cestovného poriadku po trase:

Kvačalova, DPMŽ – Polícia – Veľká okružná, AUPARK – Štefánikovo námestie – Železničná stanica – Hurbanova – Polícia – Kvačalova, DPMŽ

Kvačalova, DPMŽ 12:36 14:16 15:16 15:36 16:40 17:00
Polícia 12:40 14:20 15:20 15:40 16:44 17:04
Veľká okružná, AUPARK 12:42 14:22 15:22 15:42 16:46 17:06
Štefánikovo námestie 12:44 14:24 15:24 15:44 16:48 17:08
Železničná stanica 12:46 14:26 15:26 15:46 16:50 17:10
Hurbanova 12:48 14:28 15:28 15:48 16:52  
Polícia 12:50 14:30 15:30 15:50 16:54  
Kvačalova, DPMŽ 12:54 14:34 15:34 15:54 16:58  

Atmosféru minulých ročníkov môžete vidieť v našej fotogalérii.

Pozvánka na Deň otvorených dverí je k dispozícii tu.

Tešíme sa na Vašu návštevu.

 - DPMŽ -

Naspäť

Želáte si dostávať aktuálne informácie? Prihláste sa do mailinglistu alebo využite odber správ pomocou RSS.

Využívate mimoriadne spoje MHD na cintoríny pri príležitosti sviatku Pamiatky zosnulých?

Archív ankiet
en English version
Vyhľadanie spojenia
Vymeniť