Copies of contracts

Contracts for the period: 
Year:
Month:
Search:
29-09-202311-09-2023
  • Kúpna zmluva na predaj automobilu TOYOTA (formát PDF)
  • Zmluva o finančnom lízingu s Poistením (formát PDF)
08-09-2023
  • Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy (formát PDF)
  • Zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny pre užívateľov sústavy prevádzkujúcich elektroenergetické zariadenie slúžiace ny výrobu alebo uskladňovanie elektriny (formát PDF)
04-09-2023
  • Prenechanie časti pozemku za účelom prevádzkovania lukostreleckej strelnice - Dodatok č.3 (formát PDF)
  • Zmluva o platobnej karte (formát PDF)
  • Zmluva o výkupe a prevzatí zodpovednosti za odchýlku zariadenia na výrobu elektriny z lokálneho zdroja (formát PDF)
SK | EN
New connections search at mybus.dpmz.skNew e-shop comming soon.