Copies of contracts

Contracts for the period: 
Year:
Month:
Search:
29-02-2024
  • Nákup náhradných dielov na autobusy DPMŽ (formát PDF)
  • Zmluva o výkone funkcie konateľa - Dodatok č.2 (formát PDF)
27-02-2024
  • Nákup náhradných dielov pre autobusy DPMŽ (formát PDF)
  • Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti geodetických, kartografických a inžinierskych činností (formát PDF)
26-02-2024
  • Zmluva refakturácii prevádzkových nákladov (formát PDF)
19-02-202415-02-2024
  • Nákup náhradných dielov na autobusy DPMŽ (formát PDF)
  • Nákup náhradných dielov na autobusy DPMŽ (formát PDF)
  • Poskytnutie tovaru a služieb (ZO OZ KOVO) - Dodatok č.11 (formát PDF)
12-02-202407-02-202401-02-2024
  • Zabezpečenie ochrany objektov a súvisiace služby (formát PDF)
SK | EN
New connections search at mybus.dpmz.skNew e-shop comming soon.