Prieskum trhu - zákazky v hodnote do 10 000 EUR rok 2018

 

Názov Zverejnené Stav Prílohy Informácia o výsledku
Žeriavové rameno 29.11.2018 ukončený  
Elektroinštalačný  materiál 22.11.2018 ukončený Tabuľka č.1
Audítorské služby 16.11.2018 ukončený Tabuľka č.1
Nákup a dodávka predných pneumatík pre trolejbusy ŠKODA 30Tr SOR a ŠKODA 31Tr SOR 17.10.2018 ukončený  
Certifikácia systému manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001 08.08.2018 ukončený  
Prepážkový komunikačný systém 17.07.2018 ukončený  
Zhotovenie prídavného umývacieho režimu v umyvárni vozidiel MHD 20.06.2018 ukončený  
Upgrade starých počítačov - tovar 19.06.2018 ukončený Tabuľka č.1
Nové stolové počítače pre administratívne účely 06.06.2018 ukončený Tabuľka č.1
Vysokotlakové čistiace zariadenie na profesionálne použitie 29.05.2018 ukončený Tabuľka č.1
Náterové hmoty a ostatný materiál 07.05.2018 ukončený Tabuľka č.1 až 4
Príloha č.5
Projektová dokumentácia k realizácii stavby elektrickej infraštruktúry pre priebežne nabíjaný elektrobus zo siete trolejového vedenia 03.04.2018 ukončený  
Overenie odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach elektrických podľa § 21 a § 32 odsek (1) vyhlášky MDPT SR č. 205/2010 Z. z. 29.03.2018 ukončený  
Periodické školenie a preskúšanie vodičov podľa vyhlášky 245/2010 Z.z. 01.03.2018 ukončený  
Trojvrstvový nerezový komínový systém 11.01.2018 ukončený  
SK | EN
Nový vyhľadávač spojenia na mybus.dpmz.skPripravujeme pre vás nový eshop.