Oznámenie o zmene čísla účtu Dopravného podniku mesta Žiliny s.r.o.

Oznamujeme Vám týmto, že k 28.1.2013 dochádza k zmene bankového spojenia pre poukazovanie platieb na účet Dopravného podniku mesta Žiliny s.r.o., ktorý je vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s. nasledovne:

 

číslo účtu: 5035044524

kód banky: 0900

IBAN: SK1909000000005035044524

BIC: GIBASKBX

 

Naspäť

Navštívili ste už naše nové predajné miesto na Ul. republiky 2?


Archív ankiet
SK | EN
Nový vyhľadávač spojenia na mybus.dpmz.skPripravujeme pre vás nový eshop.