Meškanie liniek MHD

Z dôvodu zhustenej cestnej premávky dochádza na viacerých linkách MHD k meškaniu v trvaní 10 až 15 minút. 

 

Za vzniknuté komplikácie sa ospravedlňujeme DPMŽ.

Naspäť

Používate funkciu "elektronický zastávkový panel" s reálnymi časmi odchodov spojov na mybus.dpmz.sk?

Archív ankiet
SK | EN
Nový vyhľadávač spojenia na mybus.dpmz.skPripravujeme pre vás nový eshop.