Obmedzenie v doprave na linkách 3,5,6,30

 Neprejazdný úsek pre dopravnú nehodu...Linky premávajú po obchádzkový trasách.

  Za vzniknuté meškanie sa DPMŽ cestujúcej verejnosti ospravedlňuje.

  

    Dispečing DPMŽ

18:35 - križovatka pri čerp.stanici Schell je prejazdná,linky premávajú podľa cest.poriadku.

Naspäť

Používate funkciu "elektronický zastávkový panel" s reálnymi časmi odchodov spojov na mybus.dpmz.sk?

Archív ankiet
SK | EN
Nový vyhľadávač spojenia na mybus.dpmz.skPripravujeme pre vás nový eshop.