Vo vozidlách MHD je opäť povinný respirátor

Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. oznamuje cestujúcim, že v zmysle platného Covid automatu (schváleného dňa 10. augusta 2021 Uznesením vlády SR č. 440) je od 20. 9. 2021 zavedená povinnosť používať respirátor alebo obdobný prostriedok (vždy bez výdychového ventilu) spĺňajúci minimálnu klasifikáciu FFP2 (podľa normy STN EN 149+A1) pri cestovaní vozidlami MHD.

Rúška, šatky alebo iné obdobné spôsoby zakrytia horných dýchacích ciest a úst nebudú akceptované.

Povinnosť používať respirátor vo vozidlách MHD sa nevzťahuje na:

  • deti do 6 rokov veku,
  • osoby so závažnými poruchami autistického spektra,
  • osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím.

Ďakujeme za pochopenie.

- DPMŽ -

Naspäť

Navštívili ste už naše nové predajné miesto na Ul. republiky 2?


Archív ankiet
SK | EN
Nový vyhľadávač spojenia na mybus.dpmz.skPripravujeme pre vás nový eshop.