Nová grafika v automatoch

Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. oznamuje cestujúcej verejnosti, že v blízkej dobe sa budú v automatoch na predaj cestovných lístkov postupne využívať kotúče papiera s novou grafikou.
Kotúče sa budú meniť postupne podľa toho, ako sa budú spotrebovávať staré. Výmena kotúčov papiera nemá vplyv na ceny jednotlivých cestovných lístkov a podmienky ich použitia.

Počas procesu výmeny starých kotúčov papiera za nové, budú niektoré automaty vydávať cestovné lístky tlačené na starom papieri a niektoré na novom papieri, až kým nedôjde ku kompletnej výmene vo všetkých automatoch.

Cestovné lístky vytlačené na papieri so starou grafikou sú platné a použiteľné bez obmedzenia času.

Ďakujeme za porozumenie.

 - DPMŽ -


VZOR cestovného lístka na starom a novom papieri:
Starý JCL:

 

Nový JCL:

 

Naspäť

Navštívili ste už naše nové predajné miesto na Ul. republiky 2?


Archív ankiet
SK | EN
Nový vyhľadávač spojenia na mybus.dpmz.skPripravujeme pre vás nový eshop.