Dezinfekcia zastávkových prístreškov

V záujme ochrany verejného zdravia s cieľom eliminácie šírenia ochorenia COVID-19 sa mesto Žilina rozhodlo vykonať dezinfekciu zastávkových prístreškov MHD v Žiline. Dezinfekcia zastávkových prístreškov sa začína 17.4.2020 a bude pokračovať v intervale dvakrát týždenne  pokiaľ nebudú vydezinfikované všetky prevádzkované zastávkové prístrešky v Žiline. 

Z toho titulu prosíme všetkých cestujúcich o rešpektovanie dočasného obmedzenia prístupu k zastávkovým prístreškom, cestovným poriadkom a predajným automatom na cestovné lístky.

Za pochopenie ďakujeme.

- DPMŽ - 

Naspäť

Používate funkciu "elektronický zastávkový panel" s reálnymi časmi odchodov spojov na mybus.dpmz.sk?

Archív ankiet
SK | EN
Nový vyhľadávač spojenia na mybus.dpmz.skPripravujeme pre vás nový eshop.