Úspešná skúšobná prevádzka parciálnych trolejbusov

Dopravný podnik mesta Žiliny s. r. o. úspešne absolvoval skúšobnú prevádzku s cestujúcimi dvoch parciálnych trolejbusov  na trolejbusových linkách. 

Súčasná mimoriadna situácia na Slovensku neprináša veľa pozitívnych správ. Preto sme radi, že sa môžeme pochváliť úspešným zvládnutím ďalšieho kroku procesu homologizácie dvoch nových parciálnych trolejbusov a to v podobe absolvovania skúšobnej prevádzky s cestujúcimi na trolejbusových linkách.

Len pripomenieme, že ide o trolejbusy, ktoré dokážu jazdiť aj v úsekoch mimo trakčného vedenia, nakoľko alternatívnym zdrojom napájania je trakčná batéria. Viac technických informácií o tomto type trolejbusu sme zverejnili v tomto článku.

Podľa nariadenia ministerstva dopravy SR museli parciálne trolejbusy v prvom kroku odjazdiť minimálne 1.800 km s cestujúcimi v reálnej prevádzke. Táto podmienka bola k dnešnému dňu splnená a v procese homologizácie bude ďalej nasledovať vyhodnotenie skúšobnej prevádzky a podanie žiadosti na ministerstvo dopravy SR o schválenie nového typu dráhového vozidla na prevádzku trolejbusu na trolejbusových dráhach v SR.

Na základe absolvovanej skúšobnej prevádzky, môžeme jednoznačne konštatovať, že oba parciálne trolejbusy jazdia veľmi dobre a predovšetkým spoľahlivo v oboch režimoch. Jazda na trakčné batérie je plynulá, svižná a vodiči si tento spôsob jazdy veľmi pochvaľujú. Veríme, že aj cestujúci zdieľajú podobné pocity a že cestovanie je pre nich komfortné a pohodlné. Aj keď je celkom pravdepodobné, že si mnohokrát ani neuvedomujú, že trolejbus nie je pripojený k trakčnému vedeniu, ale jazdí v režime na batériu. 

Oba parciálne trolejbusy sme počas uplynulého víkendu vyskúšali aj na linke č. 67, na ktorej by mali v budúcnosti jazdiť ako na svojej kmeňovej linke. Sme presvedčení, že práve v tejto oblasti rekreačnej a oddychovej zóny sa tento typ vozidla osvedčí, nakoľko ide o vozidlo bez akýchkoľvek emisií.

- DPMŽ -

Fotogaléria k novinke:
Parciálny trolejbus Škoda 26 Tr A<br/>DPMŽ Parciálny trolejbus Škoda 26 Tr A<br/>DPMŽ Parciálny trolejbus Škoda 26 Tr A<br/>DPMŽ Parciálny trolejbus Škoda 26 Tr A<br/>DPMŽ Parciálny trolejbus Škoda 26 Tr A<br/>DPMŽ

Naspäť

Navštívili ste už naše nové predajné miesto na Ul. republiky 2?


Archív ankiet
SK | EN
Nový vyhľadávač spojenia na mybus.dpmz.skPripravujeme pre vás nový eshop.