Mimoriadne predĺženie platnosti predplatných cestovných lístkov

 Vážení cestujúci,

vzhľadom na vyhlásenú mimoriadnu situáciu na Slovensku, v súvislosti s ochorením COVID-19, ktorej opatrenia majú dopad na znížený dopyt po službách MHD, sa mesto Žilina a Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. rozhodli pristúpiť k ústretovému kroku voči cestujúcim.

Konkrétne, bude predĺžená platnosť predplatných cestovných lístkov, ktoré boli kúpené do 31.3.2020, prípadne bude cestujúcim vrátená pomerná časť finančných prostriedkov za nevyužité cesty a to za nasledujúcich podmienok:
 

1. Predplatné cestovné lístky na viac ciest (PL)

 • na požiadanie budú cestujúcim vrátené finančné prostriedky za nevyužité cesty alebo bude na ich čipovej karte predĺžená platnosť PL až do 30.9.2020,
 • nárok vzniká iba cestujúcim, ktorí si kúpili predplatné cestovné lístky do 31.3.2020, pričom koniec platnosti PL musí byť v deň 16.3.2020 alebo neskôr,
 • za účelom predĺženia platnosti PL alebo vrátenia finančných prostriedkov je nutná osobná návšteva predajného miesta (na Námestí A. Hlinku) tzn. predĺženie platnosti PL nie je automatické.
   

2. Predplatné cestovné lístky EXTRA na neobmedzený počet ciest (PL EXTRA)

 • predĺženie platnosti sa nevzťahuje na predplatné lístky EXTRA,
 • na požiadanie budú cestujúcim vrátené finančné prostriedky v pomernej výške podľa počtu nevyužitých dní platnosti a to odo dňa posledného označenia PL EXTRA, pričom sa nezapočítavajú označenia, ktoré boli uskutočnené v deň, kedy cestujúci prišiel na predajné miesto požiadať o vrátenie cestovného,
 • za účelom vrátenia finančných prostriedkov je nutná osobná návšteva predajného miesta (na Nám. A. Hlinku),
 • nárok na vrátenie pomernej časti cestovného sa vzťahuje len na predplatné lístky EXTRA zakúpené do 31.3.2020, pričom koniec platnosti PL EXTRA musí byť v deň 16.3.2020 alebo neskôr,
 • predplatné cestovné lístky EXTRA, ktoré boli zakúpené od 1.4.2020, budú mať časovú platnosť podľa aktuálne platnej Tarify DPMŽ, pričom na tieto PL EXTRA sa nevzťahuje nárok na vrátenie finančných prostriedkov v pomernej časti.
    

3. Jednorazové cestovné lístky (JCL)

 • nárok na vrátenie finančných prostriedkov sa nevzťahuje na už zakúpené papierové jednorazové cestovné lístky.

 

UPOZORNENIE

O predĺženie platnosti predplatných cestovných lístkov alebo vrátenie pomernej časti finančných prostriedkov za nevyužité cesty je možné požiadať od 1.4.2020. Zároveň od tohto dátumu (1.4.2020) budú v predaji všetky predplatné cestovné lístky vydávané s platnosťou až do 30.9.2020 (okrem predplatných lístkov EXTRA)

Novo zakúpené PL, ktoré budú mať svoju platnosť podľa Tarify DPMŽ dlhšiu ako do 30.9.2020, budú nahrávané do čipu karty už s platnosťou podľa platnej Tarify DPMŽ.

Všetky požiadavky si môžete vybaviť na predajnom mieste DPMŽ na Nám. A. Hlinku, ktoré je otvorené počas pracovných dní v čase od 7:00 hod. do 18:00 hod. Predajné miesto DPMŽ na Mestskom úrade v Žiline je, až do odvolania, ZATVORENÉ, z dôvodu zatvorenia Klientskeho centra MsÚ.

- DPMŽ - 

Naspäť

Navštívili ste už naše nové predajné miesto na Ul. republiky 2?


Archív ankiet
SK | EN
Nový vyhľadávač spojenia na mybus.dpmz.skPripravujeme pre vás nový eshop.