Výmena cestovných a dovozných lístkov v MHD z dôvodu ukončenia platnosti k 30.9.2011.

 

Od 1.10.2011 nadobúda platnosť nová Tarifa MHD a dochádza ku zmene cien jednorazových cestovných lístkov, SMS cestovného lístka, dovozných lístkov a predplatných lístkov. Platnosť doteraz používaných papierových cestovných a dovozných lístkov  končí dňom 30.9.2011.

   

 

Od 1.10.2011 budú doteraz používané papierové cestovné a dovozné lístky

neplatné

a nebudú uznané ako platný cestovný a dovozný lístok v MHD v Žiline.

 

 

Nepoužité, neoznačené a neznehodnotené cestovné a dovozné lístky, ktorých platnosť končí 30.9.2011, si môže každý občan

vymeniť od 1.10.2011 do 31.10.2011.


Výmena cestovných a dovozných lístkov bude umožnená na predajných miestach DPMŽ:  

  • Hlinkovo námestie:                         od 7,00 hod. do 18,00 hod.
  • Mestský úrad:                                 od 7,00 hod. do 17,00 hod.

v maximálnom počte 30 ks za nové cestovné a dovozné lístky v hodnote neplatných (prípadný rozdiel je nutné doplatiť). Väčšie množstvo cestovných a dovozných lístkov bude možné vymeniť počas úradných hodín v pracovných dňoch od 7,00 hod. do 13,00 hod. v pokladni MHD v sídle spoločnosti Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o., ul. Kvačalova 2, Žilina, č.dv.7 na prízemí. 

 

Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.

Naspäť

Navštívili ste už naše nové predajné miesto na Ul. republiky 2?






Archív ankiet
SK | EN
Nový vyhľadávač spojenia na mybus.dpmz.skPripravujeme pre vás nový eshop.