Mimoriadny režim MHD z Hájika od 20.5.2019

Mimoriadna organizácia MHD z dôvodu obmedzenia prejazdu kruhového objazdu „Rondel“.

Z dôvodu požiaru a narušenej statiky kruhového objazdu "Rondel" a tým zamedzenia možnosti prevádzkovať trolejbusovú dopravu z Hájika do centra mesta, zaviedol Dopravný podnik mimoriadny režim prevádzky MHD z Hájika a späť.

Pracovné dni:

Kyvadlová preprava z Hájika po trase linky č. 16 podľa mimoriadneho cestovného poriadku bude vykonávaná autobusmi. Spoje počas prepravnej špičky budú odchádzať z Hájika v hustejšom intervale 8-10 minút.

Mimoriadny cestovný poriadok linky č. 16 nájdete na tomto odkaze alebo priložený v dolnej časti oznamu.

Aktualizácia CP linky č. 16 - pridaný spoj linky č. 16 o 22:25 zo Stodolovej.

Trolejbusové linky:

Linka č. 6:

  • bude zabezpečovaná trolejbusmi iba v úseku Vlčince - Nemocnica – centrum – Polícia a späť,
  • cestujúci, ktorí chcú cestovať ďalej na Hájik musia prestúpiť na autobusy premávajúce na trase linky č. 16,
  • prestupnou zastávkou bude najmä zastávka Polícia, resp. prestup bude možný aj na zastávkach Štefánikovo námestie, Žel. stanica, Hurbanova, ktoré sú spoločné pre linky č. 6 a 16.

Linka č. 7:

  • bude zabezpečovaná trolejbusmi iba v úseku Vlčince – Žil. univerzita – Solinky – Hliny – Polícia a späť,
  • cestujúci, ktorí chcú cestovať ďalej na Hájik musia prestúpiť na autobusy premávajúce na trase linky č. 16,
  • prestupnou zastávkou bude najmä zastávka Polícia - je nutný peší presun zo zastávky "Polícia" na ul. Kuzmányho na zastávku "Polícia" na ul. Hálkova v smere na Hájik,
  • v opačnom smere na Vlčince, budú spoje linky č. 7 mimoriadne začínať už na zastávke Veľká okružná AUPARK, na ktorej môžu nastupovať cestujúci po vystúpení z linky č. 16 - nutný peší presun na zastávku v opačnom smere pred vchodom do OC Aupark.

Linka č. 1:  Spoje s odjazdom z Kvačalova, DPMŽ o 5:09 a 5:22 na Vlčince budú zrušené bez náhrady. Ostatné spoje sú vykonávané náhradným autobusom.

Ostatné trolejbusové linky budú premávať bez obmedzenia podľa platného cestovného poriadku.

 

Preprava cestujúcich na linkách č. 6, 7 a 16 bude počas pracovných dní BEZPLATNÁ až do ukončenia mimoriadnej situácie.

Pozn.: Upozorňujeme, že týmto nevzniká cestujúcemu nárok na vrátenie pomernej časti z už zakúpených predplatených jázd, prípadne refundáciu kúpeného a označeného cestového lístka.

Autobusové linky:

Linka č. 22 – obchádzková trasa v smere z Hálkovej do Bytčice po trase Závodská cesta-Priemyselná-Kragujevská-Mostná-Rajecká - viď mapa.

Linka č. 27 – obchádzková trasa od zastávky Kragujevská na Hálkovu bude vedená po uliciach Mostná-Hlinská-Saleziánska-Rajecká - viď mapa.

Linka č. 31 – obchádzková trasa od zastávky Kragujevská na Rázusovu bude vedená po uliciach Mostná-Hlinská-Saleziánska-Rajecká - viď mapa.

Na spojoch vedených po obchádzkových trasách bude dochádzať k meškaniu spojov.


 

Víkendové dni:

Trolejbusové linky: – náhrada autobusmi a bez obmedzenia

Autobusové linky:

Linka č. 22 – obchádzková trasa v smere z Hálkovej do Bytčice po trase Závodská cesta-Priemyselná-Kragujevská-Mostná-Rajecká - viď mapa.

Linka č. 27 – obchádzková trasa od zastávky Kragujevská na Hálkovu bude vedená po uliciach Mostná-Hlinská-Saleziánska-Rajecká - viď mapa.

Linka č. 31 – obchádzková trasa od zastávky Kragujevská na Rázusovu bude vedená po uliciach Mostná-Hlinská-Saleziánska-Rajecká - viď mapa.

Na spojoch vedených po obchádzkových trasách bude dochádzať k meškaniu spojov.

Dokumenty na stiahnutie:

Naspäť

Používate integrované cestovné lístky pri cestovaní linkami MHD v tarifnej zóne 100 - MESTO Žilina?Archív ankiet
SK | EN
Nový vyhľadávač spojenia na mybus.dpmz.skPripravujeme pre vás nový eshop.