Ocenenie "Spoľahlivý vodič DPMŽ" za rok 2018

Už po štvrtý krát Dopravný podnik odovzdáva ocenenie vodičom, aby im poďakoval za zodpovedný prístup k práci.  Vykonávanie mestskej hromadnej dopravy nie je samoúčelné, ale ide o službu verejnosti, preto DPMŽ pristúpil k rozšíreniu podmienok pre zaradenie do hodnotenia a zároveň aj k premenovaniu kategórie ocenenia na „Spoľahlivý vodič DPMŽ“.  Do kategórie „Spoľahlivý vodič DPMŽ“ je možné zaradiť sa po splnení nasledovných podmienok:

  • odjazdiť 12 mesiacov v roku
  • dodržiavať cestovný poriadok, aby ani v jednom mesiaci po vykonaných kontrolách nebol zaznamenaný žiaden oneskorený odchod z východiskovej zastávky a žiaden predčasný odchod z okruhu ôsmich prestupových zastávok.
  • nezaviniť nehodu z vlastnej viny
  • nemať opodstatnenú sťažnosť
  • spolupracovať s dispečermi a nadriadeným vedúcim

Za rok 2018 tieto podmienky splnili nasledovní vodiči :

trolejbusovej prevádzke je „Spoľahlivý vodič DPMŽ

Ladislav Privoznik, jazdil na všetkých trolejbusových linkách, v podniku pracuje 7 rokov (5 rokov od 2002 – 2007 a 2 roky od 2017),

Miroslav Kmecz, jazdil na linkách č.6,7,16, v podniku pracuje 7 rokov,

Roman Trnovec, jazdil na linkách č.4, 6, v podniku pracuje 23 rokov,

Miroslav Labák, jazdil na linkách č.4, 6, v podniku pracuje 37 rokov,

v autobusovej prevádzke je „Spoľahlivý vodič DPMŽ

Dušan Janoška, jazdi na linke č.24, v podniku pracuje 6 rokov,

Dušan Špánik, jazdí na linke č.21,22, v podniku pracuje 6 rokov,

Michal Čišecký, jazdi na linke č. 24,26, v podniku pracuje 21 rokov,

Michal Kubička, jazdi na linke č.20 a trolejbusových linkách, v podniku pracuje 4 roky, 

Keďže uvedených 8 vodičov malo „čistý štít“ a splnili všetky podmienky, poradie je zostavené podľa počtu odpracovaných hodín v roku 2018.

Dopravný podnik je hrdý, že má práve takýchto „spoľahlivých vodičov“. Počas pracovnej služby sa svojou presnou a bezpečnou jazdou, ohľaduplnosťou a pomocou podieľajú na skvalitňovaní poskytovaných služieb cestujúcim.

 

Fotogaléria k novinke:
Odovzdávanie ocenenia<br/>A. Baránková Odovzdávanie ocenenia<br/>A. Baránková Odovzdávanie ocenenia<br/>A. Baránková Odovzdávanie ocenenia<br/>A. Baránková Odovzdávanie ocenenia<br/>A. Baránková Odovzdávanie ocenenia<br/>A. Baránková Odovzdávanie ocenenia<br/>A. Baránková Odovzdávanie ocenenia<br/>A. Baránková Odovzdávanie ocenenia<br/>A. Baránková Odovzdávanie ocenenia<br/>A. Baránková Odovzdávanie ocenenia<br/>A. Baránková Odovzdávanie ocenenia<br/>A. Baránková Odovzdávanie ocenenia<br/>A. Baránková Odovzdávanie ocenenia<br/>A. Baránková Odovzdávanie ocenenia<br/>A. Baránková Odovzdávanie ocenenia<br/>A. Baránková Odovzdávanie ocenenia<br/>A. Baránková Odovzdávanie ocenenia<br/>A. Baránková

Naspäť

Používate integrované cestovné lístky pri cestovaní linkami MHD v tarifnej zóne 100 - MESTO Žilina?Archív ankiet
SK | EN
Nový vyhľadávač spojenia na mybus.dpmz.skPripravujeme pre vás nový eshop.