Dopady hustej premávky na pravidelnosť MHD

Dopravná situácia sa v Žiline komplikuje už od 24.9.2018. Počas prevádzky MHD evidujeme v podstate dve situácie, ktoré zaplnením ciest motorovými vozidlami v daných úsekoch a vytvorením kolón, zapríčinili aj meškanie vozidiel MHD:

  1. Práce s výmenou potrubia na štátnej ceste I/60 Mostná (v úseku pod starým cintorínom), kde sú 2 jazdné pruhy zúžené do jedného. Toto zúženie má za následok vznik kolón, nakoľko sa v tomto mieste stretávajú jazdné pruhy zo smeru od Budatína a z diaľničného privádzača zo Strážova a z ulice Kragujevskej.
    Meškanie vzniká hlavne na linkách č. 20, 22, 24, 27, 29 a 31. Keďže si motoristi hľadajú alternatívne trasy, kolóny začínajú už vnikať aj na Priemyselnej a Závodskej, kde to opäť ovplyvňuje presnosť spojov na linkách č. 1, 6, 7, 16 a 21.
  2. Otvorenie prevádzky obchodného domu SCONTO a križovatky riadenej svetelnou signalizáciou.
    Meškanie vzniká hlavne na linkách č. 4, 14, 24, 26 a 31. Vznikom kolón na Košickej a Ľavobrežnej bol zablokovaný prejazd z Kysuckej a následne aj prejazd križovatkou Kálov-Hviezdoslavova-Kysucká. Tento stav nakoniec spôsobuje neprejazdnosť aj na ulici Hurbanova a následne Legionárska a Framborská, čo má dopad na meškanie prakticky všetkých liniek, pretože všetky prechádzajú druhým centrálnym okruhom.

Na základe výsledkov z palubných počítačov vozidiel zo dňa 27.9.2018 najväčšie meškanie, až 58 minút bolo na linkách č.21, 24 a 27. Na trolejbusových linkách najväčšie meškanie bolo 43 minút na linkách č. 4 a 14. Trolejbusové linky č.6, 16 na Hájik mali meškanie 34 minút.  
Pri tak veľkých meškaniach sme niektoré spoje museli vynechávať, pretože meškanie presiahlo celú jazdnú dobu jedného vratného spoja.

Dopravný podnik nemá kompetenciu uvedenú dopravnú situáciu riešiť, na to je Polícia SR, cestný správny orgán príslušných ciest, prípadne iné kompetentné inštitúcie. Ulice sú neprejazdné z dôvodu kolón a náhradné spoje v plnom rozsahu nie je možné vykonávať, nakoľko aj záložné autobusy sa pri presune na vynechaný spoj dostanú do kolóny, ktoré nie je možné obísť.

Do už pravidelného dopravného kolapsu sa dostáva denne 60 našich vozidiel MHD v ktorých sa nachádza tisíce cestujúcich. DPMŽ za 1 pracovný deň odvezie viac ako 40 000 cestujúcich. Na druhej strane sa v dopravnom kolapse ocitá tisíce áut v ktorých je pravdepodobne menej cestujúcich ako v samotnej MHD. Podľa prieskumov sa v jednom aute vezú 1 až dvaja cestujúci.

- DPMŽ-

Naspäť

Navštívili ste už naše nové predajné miesto na Ul. republiky 2?


Archív ankiet
SK | EN
Nový vyhľadávač spojenia na mybus.dpmz.skPripravujeme pre vás nový eshop.