Poďakovanie návštevníkom Dňa otvorených dverí 2018

Dopravný podnik otvoril svoje brány návštevníkom po ôsmykrát.

V sobotu 15.09. sa v Dopravnom podniku mesta Žiliny s.r.o. konal deň otvorených dverí. Tento ročník bol v znamení významného jubilea - 25. výročia založenia spoločnosti. Slávnostnej atmosfére zodpovedal aj program. Ten bol zahájený naozaj slávnostne a to uvedením do prevádzky nového špeciálneho technologického vozidla s plošinou pre údržbu trakčného vedenia na podvozku Renault NP 4x4, ktoré rozšírila flotilu technologických vozidiel DPMŽ.

Aj tento ročník mali návštevníci možnosť detailne si prezrieť vozidlový park autobusov, trolejbusov a technologických vozidiel, navštíviť centrálny dispečing a prezrieť si priestory dielní a údržby trolejbusov. V infostánku boli zamestnanci DPMŽ pripravení odpovedať na otázky o tarife a organizácii MHD. Okrem toho sme pre návštevníkov pripravili ukážku tarifno-informačného systému a princíp fungovania výhybky trakčného vedenia. Veľkému záujmu sa už tradične tešil prejazd autobusom cez umývaciu linku.

Novinkou pre návštevníkov bola ukážka historických vozidiel, ktorými sa mohli záujemcovia previezť ulicami mesta počas 2 jázd. Musíme konštatovať, že záujem bol naozaj veľký a jazdy si užili nielen malí, ale aj veľkí (starší) návštevníci, ktorí si zaspomínali na časy, kedy sa takýmito autobusmi vozidli za čias svojej mladosti.

V rámci DOD boli pripravené aj stánky našich partnerov. Únia nevidiacich priblížila život nevidomého a náročnosť bežných úkonov zvládaných bez zraku. Pod dohľadom animátorov z CVČ bolo pre deti pripravené maľovanie na tvár, nafukovanie a tvarovanie balónov, skákací hrad, šmykľavka a zaujímavé hry. Preventisti z radov mestskej polície dohliadali na dopravné ihrisko a účastníkom vysvetľovali dôležitosť bezpečného správania chodca a cyklistu v cestnej premávke.

Program vyvrcholil špeciálnou komentovanou ukážkou zásahu pohotovostného policajného útvaru na tému zaistenia zvlášť nebezpečnej osoby v prostriedku hromadnej dopravy. Dvadsať zasahujúcich policajtov za účasti obrneného transportéru a sprievodných vozidiel ponúkli divákom realistický zážitok aj s detonáciami a svetelnými a zvukovými efektmi.

Na záver sa uskutočnilo očakávané žrebovanie tomboly, kde sa tiež nachádzal odkaz na naše jubileum. Pripravených bolo 25 cien zložených z praktických predmetov od našich sponzorov.

Všetky ceny si výhercovia prebrali z rúk riaditeľa podniku.

Tento ročník DOD sprevádzalo príjemné počasie, čo sa odrazilo aj na rekordnej návštevnosti. Všetkým návštevníkom ďakujeme a veríme, že si DOD v Dopravnom podniku užili. Pre nás boli odmenou úsmevy na tvárach detí a záujem, ktorý návštevníci venovali pripravenému programu.

- DPMŽ -

Fotogaléria k novinke:
<br/>DPMŽ <br/>DPMŽ <br/>DPMŽ <br/>DPMŽ <br/>DPMŽ <br/>DPMŽ <br/>DPMŽ <br/>DPMŽ <br/>DPMŽ <br/>DPMŽ <br/>DPMŽ <br/>DPMŽ <br/>DPMŽ <br/>DPMŽ <br/>DPMŽ <br/>DPMŽ <br/>DPMŽ <br/>DPMŽ <br/>DPMŽ <br/>DPMŽ <br/>DPMŽ <br/>DPMŽ <br/>DPMŽ <br/>DPMŽ <br/>DPMŽ <br/>DPMŽ <br/>DPMŽ <br/>DPMŽ <br/>DPMŽ <br/>DPMŽ

Naspäť

Navštívili ste už naše nové predajné miesto na Ul. republiky 2?


Archív ankiet
SK | EN
Nový vyhľadávač spojenia na mybus.dpmz.skPripravujeme pre vás nový eshop.