Deň otvorených dverí v DPMŽ

Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. pozýva občanov mesta Žilina, návštevníkov, nadšencov a ostatných záujemcov dňa

15.9.2018 od 13:00 do 17:00 hod.

na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v priestoroch trolejbusového depa na Kvačalovej ulici č. 2 v Žiline.

Deň otvorených dverí (DOD) je podujatie, ktoré dáva priestor spoznať, čo všetko súvisí s poskytovaním služieb mestskej hromadnej dopravy a popritom absolvovať zaujímavé činnosti, ktoré počas bežnej prevádzky nie je možné zažiť.

Každý návštevník si bude môcť detailne pozrieť všetky druhy vozidiel MHD nového modernizovaného vozidlového parku a to konkrétne nízkopodlažné dieslové a hybridné autobusy a trolejbusy. V rámci prezentácie vozidiel bude sprístupnené aj sedadlo vodiča, a tak sa budete môcť vžiť do jeho práce. Zároveň bude možné si pozrieť aj priestory pre kontrolu a údržbu trolejbusov. 

Tohtoročným spestrením programu bude výstava historických autobusov, ktorými sa budú môcť návštevníci aj odviesť cez centrum mesta počas historických jázd. 

Neoddeliteľnou súčasťou programu DOD bude už tradične prejazd vozidla s cestujúcimi cez umývaciu linku, ktorý sa vždy teší veľkému záujmu. Počas celého trvania programu budú zamestnanci dopravného podniku pripravení odpovedať na Vaše otázky ohľadom prevádzky MHD.

V rámci DOD si budú môcť návštevníci bezplatne vybaviť čipovú kartu pričom bude potrebné so sebou priniesť fotografiu (s rozmermi 3 x 3,5 cm, nie staršiu ako 1 rok). Nabitie čipovej karty predplatným cestovným lístkom ostáva spoplatnené, avšak nie je to podmienkou.  

Dňa otvorených dverí sa zúčastnia aj policajti Mestskej polície Žilina, ktorí budú mať prichystaný vlastný infostánok so zameraním na dopravno - preventívne aktivity. Taktiež budú deťom k dispozícií aj v rámci mobilného dopravného ihriska. 

Pracovníci z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska sa Vám budú snažiť priblížiť život nevidiacich prostredníctvom prezentácií kompenzačných a optických pomôcok pre zrakovo postihnuté osoby. Taktiež si budete môcť vyskúšať chôdzu s bielou palicou s klapkami na očiach alebo nastupovanie a vystupovanie do vozidla s vodiacim psom.

Zvlášť pre deti bude pripravený program pod vedením animátorov z CVČ a zároveň bude pre nich pripravené aj malé prekvapenie.

 

PROGRAM

13:00 - 13:20

oficiálne otvorenie programu DOD 

    13:20 slávnostné odovzdanie "plošiny" do prevádzky
13:40  14:40, 15:40 prejazd autobusu cestujúcimi cez umývaciu linku
14:00 a 15:00 exkurzia na centrálny dispečing
14:20 a 15:20 jazda historickými autobusmi mestom
    15:50 ukážka zásahu pohotovostného policajného útvaru vo vozidle MHD
    16:00 vyžrebovanie tomboly
    17:00 ukončenie programu DOD


AKCIE BEZ PEVNÉHO ČASOVÉHO URČENIA

1) prezentačné akcie

 • infostánok (informácie o tarife, cestovných poriadkoch a možnosť bezplatného vybavenia čipovej karty)
 • prezentácia tarifno-informačného systému vozidiel
 • ukážka predajného automatu, možnosť vytlačenia pamätného lístka s textom DOD
 • ukážka princípu činnosti výhybky trakčného vedenia
 • prehliadka priestorov údržby trolejbusov
 • prehliadka vozidlového parku
 • možnosť rozhovoru s vodičmi a odborným personálom

2) sprievodné akcie

 • dopravno - preventívne aktivity zástupcami Mestskej polície Žilina
 • mobilné dopravné ihrisko pre deti
 • prehliadka historických autobusov
 • Únia nevidiacich - chôdza s bielou palicou s "klapkami" na očiach, vodiacim psom
 • program pre deti pod dohľadom animátorov z CVČ
 • nafukovací hrad a šmykľavka pre deti
 • občerstvenie

Na Deň otvorených dverí sa môžete dopraviť zadarmo kyvadlovou dopravou, autobus Vás dovezie priamo do areálu trolejbusového depa podľa cestovného poriadku po trase:

Kvačalova, DPMŽ – Polícia – Veľká okružná, AUPARK – Štefánikovo námestie – Železničná stanica – Hurbanova – Polícia – Kvačalova, DPMŽ

Prvý spoj kyvadlovej dopravy zabezpečia 3 historické autobusy.

Kvačalova, DPMŽ 12:16 12:36 14:16 15:16 15:36 16:40 17:00 17:10
Polícia 12:20 12:40 14:20 15:20 15:40 16:44 17:04 17:14
Veľká okružná, AUPARK 12:22 12:42 14:22 15:22 15:42 16:46 17:06 17:16
Štefánikovo námestie 12:24 12:44 14:24 15:24 15:44 16:48 17:08 17:18
Železničná stanica 12:26 12:46 14:26 15:26 15:46 16:50 17:10 17:20
Hurbanova 12:28 12:48 14:28 15:28 15:48      
Polícia 12:30 12:50 14:30 15:30 15:50      
Kvačalova, DPMŽ 12:34 12:54 14:34 15:34 15:54      

Atmosféru z minulého ročníka si môžete vychutnať na tomto videu alebo vo fotogalérii.

Tešíme sa na Vašu návštevu.

 - DPMŽ -

Fotogaléria k novinke:
Deň otvorených dverí 2018<br/>DPMŽ

Naspäť

Navštívili ste už naše nové predajné miesto na Ul. republiky 2?


Archív ankiet
SK | EN
Nový vyhľadávač spojenia na mybus.dpmz.skPripravujeme pre vás nový eshop.