Dopady hustej premávky na pravidelnosť MHD

Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. informuje cestujúcich, že vzhľadom na zhustenú premávku v mestskej časti Žilina-Vranie dochádza k meškaniam, resp. vynechaniu niektorých spojov na linke č. 30, najmä v popoludňajších hodinách. Meškania sú spôsobené neúmerným nárastom osobných vozidiel, ktoré sa chcú vyhnúť kolónam na ceste I/11 medzi Žilinou a Kysuckým Novým Mestom a volia tak prejazd cez mestskú časť Žilina-Vranie. Vzhľadom na úzke komunikácie v tejto oblasti často-krát dochádza k zablokovaniu komunikácií a autobusu nie je umožnený prejazd.
Táto situácia trvá od momentu, kedy došlo k dočasnému uzatvoreniu mosta medzi mestskou časťou Vranie a cestou I. triedy I/11 ponad rieku Kysuca. Dôvodom sú stavebné práce na mostnom objekte, ktoré vykonáva Národná diaľničná spoločnosť. Uzavretie mosta malo pôvodne trvať iba do 7. novembra, no aktuálne sú práce predĺžené min. do 15. decembra 2017.
Meškania z tohto dôvodu zaznamenávame aj na linkách č. 22 do Brodna a č. 21 do Považského Chlmca, ktorých trasa určitú časť kopíruje už spomínanú cestu I/11 smerom na Čadcu.
Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. nemôže nijako ovplyvniť túto situáciu, v rámci možností však vypravuje náhradné spoje. Niektoré spoje však, pre svoje veľké meškania, nie sú nahradené, resp. nie je možné mať k dispozícii neúmerný počet záložných vozidiel.

Situácia sa však už niekoľko týždňov postupne zhoršuje aj na iných miestach v Žiline, vrátane širšieho centra mesta, ktorým prechádzajú prakticky všetky trolejbusové i autobusové linky, oblasť v okolí križovatky Košická - Ľavobrežná, ktorej plynulý prejazd ovplyvňuje situácia pod Strečnom. Problematický prejazd je taktiež na ulici Vysokoškolákov pri obchodných centrách a ďalej napr. aj situácia na kruhovom objazde (Rondel) a vstup do Závodia a následne na Hájik. Dôvodom je neúmerný nárast individuálnej dopravy a je zrejmé, že kapacitne to mestské komunikácie nie sú schopné zvládať.

Cestujúcich týmto prosíme o pochopenie a uvedomenie si, že problematická situácia v niektorej časti mesta má dopad na pravidelnosť MHD aj v iných mestských častiach, kde sa momentálne dopravná situácia javí ako bezproblémová.

- DPMŽ -
 

Naspäť

Navštívili ste už naše nové predajné miesto na Ul. republiky 2?


Archív ankiet
SK | EN
Nový vyhľadávač spojenia na mybus.dpmz.skPripravujeme pre vás nový eshop.