Zmeny v cestovných poriadkoch liniek MHD od 1.10.2016

Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. informuje cestujúcich, že od 1.10.2016 budú platiť zmeny v cestovných poriadkoch liniek MHD na základe prijatých podnetov a požiadaviek  v období 1.4. - 30.6.2016

Všetky požiadavky a pripomienky boli po prijatí spracované, vyhodnotené a v tretej fáze zverejnené na pripomienkovanie od cestujúcich (27.7. - 11.9.2016). Následne, na základe pripomienok od cestujúcich, boli v tretej fáze vyradené návrhy, ktorých realizáciou by bola znemožnená preprava pre iných cestujúcich. 

Samotné zmeny sa týkajú úpravy časov odchodu spojov, ich predĺženia alebo skrátenia.

Cieľom všetkých zmien je predovšetkým zabezpečiť:

  • umožniť prestup na iné linky,
  • skrátiť meškanie odchodov spojov,
  • zabezpečiť spojenie do/zo zamestnania. 

Plánované zmeny cestovného poriadku platné od 1.10.2016 

Cestovný poriadok vybranej linky so zapracovanými zmenami si môžete pozrieť po kliknutí na čas odchodu spoja z konečnej zastávky (stĺpec "Nový cestovný poriadok") v nižšie uvedenej tabuľke.

Číslo linky Popis zmeny Nový cestovný poriadok
 7 posunutie spoja v pondelok - piatok z Vlčiniec s časom odchodu o 19:52 hod. na   19:57
 24 zmena medzizastávkových časov: skrátenie medzi zastávkami "Furdekova - Oceliarska; Oceliarska - Bratislavská", predĺženie medzi "Bratislavská - Hollého; Hollého - Hurbanova" CP
skrátenie spoja cez voľné dni z Trnového po zastávku "Hurbanova" s časom odchodu o   7:01
posunutie spoja cez voľné dni zo železničnej stanice smerom do Strážova s časom odchodu o 7:21 hod. na  6:55
posunutie spoja cez voľné dni zo Strážova s časom odchodu o 7:41 hod. na   7:03
predĺženie spoja cez voľné dni z Trnového až do Strážova s časom odchodu o   8:21
posunutie spoja cez voľné dni zo železničnej stanice smerom do Strážova s časom odchodu o 9:01 hod. na   8:41
posuntuie spoja cez voľné dni zo Strážova s časom odchodu o 9:21 hod. na   9:01
26 posunutie spoja v pondelok - piatok z Kamennej s časom odchodu o 6:23 hod. na  6:21
posunutie spoja v pondelok - piatok z Kamennej s časom odchodu o 6:53 hod. na 6:51
posunutie spoja v pondelok - piatok z Kamennej s časom odchodu o 14:03 hod. na  14:01
29 posunutie spoja v pondelok - piatok zo železničnej stanice smerom na "Dolnú" s časom odchodu o 15:10 hod. na   15:12
31 posunutie spoja v pondelok - piatok z Mojšovej Lúčky s časom odchodu o 12:21 hod. na  12:24

Prelepovanie zastávkových cestovných poriadkov sa uskutoční dňa 30.9.2016.

 Touto cestou ďakujeme všetkým cestujúcim, ktorí sa zapojili do spolupráce pri tvorbe cestovných poriadkov. 

  
 - DPMŽ -

Naspäť

Navštívili ste už naše nové predajné miesto na Ul. republiky 2?


Archív ankiet
SK | EN
Nový vyhľadávač spojenia na mybus.dpmz.skPripravujeme pre vás nový eshop.