Poďakovanie návštevníkom Dňa otvorených dverí

Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. (ďalej DPMŽ) ďakuje všetkým návštevníkom, ktorí prijali pozvanie a prišli na "Deň otvorených dverí DPMŽ" dňa 10.9.2016. Ten sa rovnako ako po minulé roky konal v priestoroch trolejbusového depa na Kvačalovej ulici v Žiline.

O oficiálne otvorenie programu sa postaral riaditeľ DPMŽ Ing. Ján Barienčík, PhD. a primátor mesta Žilina Ing. Igor Choma, ktorí zároveň odovzdali ocenenia dvom najlepším vodičom. Za autobusovú prevádzku bol vyhodnotený ako najlepší vodič Rudolf Kubian a za najlepšieho trolejbusového vodiča bol vyhlásený Miroslav Kmecz

Programová náplň Dňa otvorených dverí DPMŽ bola veľmi pestrá a rôznorodá, a to bolo jedným z dôvodov rekordného počtu návštevníkov, ktorý sa odhaduje na viac ako 1 000 ľudí. 

Už po druhýkrát si mohli návštevníci vyskúšať simulátor prevrátenia vozidla, ktorý mal za účel zvýšiť povedomie cestujúcich v osobnom automobile o dôležitosti používania bezpečnostných pásov. Túto sprievodnú akciu mali pod záštitou Oddelenie bezpečnosti cestnej premávky (BECEP) Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, pričom simulátor poskytol Driving Academy, s.r.o.

Bezpečnostné aktivity oddelenia BECEP dopĺňali preventisti (príslušníci dopravnej polície) Krajského riaditeľstva Policajného zboru SR v Žiline. Tí mali k dispozícií informačný stánok zameraný na dopravno-preventívne aktivity. Návštevníci si mohli zároveň naživo pozrieť aj policajné zásahové vozidlá a to všetko s odborným výkladom príslušníkmi dopravnej polície.
V súvislosti s dopravnou premávkou bolo pre deti pripravené aj mobilné dopravné ihrisko, po ktorom mohli jazdiť na bicykloch alebo kolobežkách. Správne dodržiavanie dopravných značiek pod vedením policajných príslušníkov bolo po absolvovaní navrhnutej trasy odmenené malou pozornosťou pre deti.

Priblíženie života nevidiacich sprostredkovali návštevníkom pracovníci z Únie slabozrakých a nevidiacich Slovenska. Tí demonštrovali používanie jednotlivých optických a kompenzačných pomôcok, ktoré nevidiacim zjednodušujú ich život.

Aj tento rok boli pre návštevníkov sprístupnené priestory údržby trolejbusov a centrálneho dispečingu, pričom oboznámenie sa s prácou na centrálnom dispečingu prebiehalo formou dvoch exkurzií.

Každý záujemca si mohol pozrieť aj vozidlový park dopravcu, ktorý tvorili vybrané modely autobusov, trolejbusov, pričom prehliadku vozidlového parku sprevádzal odborný výklad vodičov. 

Samostatnú odbornú prezentáciu od vodičov si mohli všetci záujemcovia vypočuť aj v rámci stanoviska "Kde Vás vodič nevidí". Hlavnou myšlienkou tejto akcie bolo prezentovať cestujúcim tzv. "mŕtve" zóny, kde vodič pri pohľade do spätného zrkadla nevidí čakajúceho na spoj alebo dobiehajúceho cestujúceho.

Prejazd vozidla s cestujúcimi cez umyváreň sa aj tento rok stretol s veľkým úspechom a na uspokojenie dopytu, okrem troch naplánovaných prejazdov trolejbusov, musel byť dvakrát nasadený mimoriadny prejazd autobusu.

Na Dni otvorených dverí DPMŽ mal každý možnosť bližšie sa oboznámiť s tarifno-informačným systémom použitým vo vozidlách MHD alebo si vytlačiť pamätný lístok.

Pri otvorení svojich brán sme nezabudli ani na tých najmenších návštevníkov, pre ktorých čakalo množstvo zábavy v detskom kútiku pod vedením animátorov z CVČ, na nafukovacom hrade či šmykľavke. 

Na záver programu bolo v tombole vyžrebovaných 12 šťastlivcov, ktorí si domov odniesli zaujímavé a praktické ceny venované od sponzorov akcie a tým sa neoficiálne ukončil program Dňa otvorených dverí. Po ňom nasledoval koncert Žilinčanky Barbory Švidraňovej.

Ak si chcete aspoň trochu priblížiť atmosféru tohtoročného Dňa otvorených dverí, môžete tak urobiť prezretím niekoľkých fotografií v našej fotogalérii.

- DPMŽ - 

Naspäť

Navštívili ste už naše nové predajné miesto na Ul. republiky 2?


Archív ankiet
SK | EN
Nový vyhľadávač spojenia na mybus.dpmz.skPripravujeme pre vás nový eshop.