Zmeny v cestovných poriadkoch liniek MHD od 1.4.2016

Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. informuje cestujúcich, že od 1.4.2016 budú platiť zmeny v cestovných poriadkoch liniek MHD realizované na základe prijatých požiadaviek od cestujúcich v období 1.10.2015 - 17.1.2016. Všetky prijaté podnety a požiadavky boli dôkladne spracované, vyhodnotené a v tretej fáze (8.2. - 2.3.2016) zverejnené na pripomienkovanie cestujúcou verejnosťou. Týmto krokom boli vyradené navrhované úpravy cestovného poriadku, ktoré by zhoršili prepravu iným cestujúcim.

Samotné úpravy sa týkajú úpravy časov odchodu spojov, predĺženia spojov, pridania alebo zrušenia spojov. 

Cieľom všetkých zmien je predovšetkým

  • návoz na rannú zmenu,
  • prípoj k rannému odchodu vlakov,
  • skrátenie času čakania,
  • umožniť prestup na iné linky.

Plánované zmeny cestovného poriadku platné od 1.4.2016:  

Cestovný poriadok vybranej linky so zapracovanými zmenami si môžete pozrieť po kliknutí na čas odchodu spoja z konečnej zastávky (stĺpec "Nový CP") v nižšie uvedenej tabuľke.

Pozn.: pre rýchlejšiu identifikáciu druhu zmeny je použité farebné rozlíšenie:
- zrušenie spoja (červená farba písma),
- pridanie spoja (zelená farba písma).
 

Číslo linky Číslo zmeny
Popis zmeny
Nový CP
6

z01

predĺženie spoja v pondelok - piatok (aj cez prázdniny) z Hájika na Vlčince s časom odchodu o  20:00 hod. s následným odchodom z Matice slovenskej o 20:35 hod.  CP
z02 posunutie spoja v pondelok - nedeľa z Vlčiniec s časom odchodu o 19:00 hod. na 19:05
z03 skrátenie trasy spoja v pondelok - piatok (aj cez prázdniny) zo Stodolovej po zastávku "Carrefour" s časom odchodu o  20:50
z04 skrátenie trasy spoja s časom odchodu o 21:30 hod. v pondelok - piatok (aj cez prázdniny) z Vlčiniec. Spoj bude začínať na zastávke "Carrefour" s časom odchodu o  21:23
 7 z05 pridanie spoja v sobotu - nedeľu z Vlčiniec s časom odchodu o 05:12 
16 z06 pridanie spoja v pondelok - piatok (aj cez prázdniny) z Hájika s časom odchodu o 21:35
22 z07 posunutie spoja v pondelok - piatok zo zastávky "Štefánikovo námestie" s časom odchodu o 05:10 hod. na 05:12
24 z08 zrušenie spoja v pondelok - piatok zo Strážova s časom odchodu o   04:30 
50 z09 posunutie spoja v pondelok - nedeľu zo Stodolovej s časom odchodu o 0:43 hod. na 0:53
z10 posunutie spoja v pondelok - nedeľu zo železničnej stanice s časom odchodu o 3:15 hod. na 3:10
z11 posunutie spoja v pondelok - nedeľu zo Stodolovej s časom odchodu o 3:48 hod. na  3:43
z12 pridanie spoja v pondelok - piatok zo zastávky "Mostná" po železničnú stanicu o 4:22


Prelepovanie zastávkových cestovných poriadkov sa uskutoční dňa 31.3.2016.

 Touto cestou ďakujeme všetkým cestujúcim, ktorí sa zapojili do spolupráce pri tvorbe cestovných poriadkov. 

- DPMŽ -

Naspäť

Používate integrované cestovné lístky pri cestovaní linkami MHD v tarifnej zóne 100 - MESTO Žilina?Archív ankiet
SK | EN
Nový vyhľadávač spojenia na mybus.dpmz.skPripravujeme pre vás nový eshop.