Zmeny v cestovných poriadkoch liniek MHD od 1.4.2015

Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. informuje cestujúcich, že od 1.4.2015 budú platiť zmeny v cestovných poriadkoch liniek MHD. Tie sú realizované na základe prijatých požiadaviek od cestujúcich v období 1.10.2014 - 18.1.2015. Všetky požiadavky a pripomienky boli po prijatí spracované, vyhodnotené a v tretej fáze (9.2. - 1.3.2015) zverejnené na pripomienkovanie cestujúcou verejnosťou. Týmto krokom boli vyradené navrhované úpravy cestovného poriadku, ktoré by znemožnili prepravu iným cestujúcim.

Samotné úpravy sa týkajú úpravy časov odchodu spojov, predĺženia spojov, pridania alebo zrušenia spojov. 

Cieľom všetkých zmien je predovšetkým

  • znížiť meškanie spojov,
  • zabezpečiť možnosť prestupov medzi linkami MHD,
  • skrátiť čas čakania pri prestupe,
  • rozšírenie ponuky spojov zabezpečených nízkopodlažným vozidlom na autobusových linkách č. 21, 22 a 24.
     

Plánované zmeny cestovného poriadku platné od 1.4.2015:  

Cestovný poriadok vybranej linky so zapracovanými zmenami si môžete pozrieť po kliknutí na čas odchodu spoja z konečnej zastávky (stĺpec "Nový cestovný poriadok") v nižšie uvedenej tabuľke.

Cestujúci využívajúci aplikáciu cestovného poriadku v mobile CP_DPMZ (JAVA) si môžu stiahnuť novú kompiláciu TU Tá obsahuje nový cestovný poriadok platný od 1.4.2015 tzn. zahŕňa všetky nižšie uvedené zmeny.
Bližšie podrobnosti o aplikácii nájdete v sekcii "Cestovný poriadok v mobile".

Pozn.: pre rýchlejšiu identifikáciu druhu zmeny je použité farebné rozlíšenie:
- zásadná zmena (modrá farba písma),
- zrušenie spoja (červená farba písma),
- pridanie spoja (zelená farba písma).
 

Číslo linky Špecifikácia zmeny Nový 
cestovný
poriadok
[hh:mm]
1 zrušenie spoja v pondelok - piatok o  11:22
 3 zmena garantovaných spojov v pondelok - piatok CP
 5 posunutie odchodu spoja v pondelok - piatok z Vlčiniec z 5:25 hod. na 5:20
 
  6
posunutie všetkých odchodov spojov v pondelok - nedeľu z Hájika z xx:03; xx:23 a xx:43 hod. na xx:00
xx:20
xx:40
posunutie všetkých odchodov spojov v pondelok - nedeľu z Vlčiniec z xx:10; xx:30 a xx:50 hod. na xx:00
xx:20
xx:40
7 posunutie odchodov spojov v pondelok - piatok  CP
pridanie troch spojov v pondelok - piatok po 13:00 hod.  CP
14 posunutie času odchodu spoja v pondelok - piatok z 5:06 hod. na 5:03
16 posunutie všetkých odchodov spojov v pondelok - piatok CP
20

predĺženie spojov na zastávku "Zvolenská" s časom odchodu z Bytčice o

16:13
16:43
21 posunutie odchodov spojov v pondelok - piatok cez prázdniny z Bánovej zo 6:03 hod. na 6:01
posunutie času odchodu spoja v pondelok - piatok z Bánovej z 15:42 hod. na 15:37
posunutie času odchodu spoja v sobotu - nedeľu z Považského Chlmca zo 7:05 hod. na 7:00
posunutie času odchodu spoja v sobotu - nedeľu z Považského Chlmca zo 8:36 hod. na  8:31
22 posunutie časov odchodov spojov v pondelok - piatok po 16:00 hod.  CP
posunutie časov odchodov spojov v sobotu - nedeľu po 17:00 hod.  CP
24 posunutie času odchodu spoja v pondelok - piatok zo Strážova z 5:30 hod. na 5:25

posunutie času odchodu spoja v pondelok - piatok zo Strážova z 14:00 hod. na

 14:03
posunutie času odchodu spoja v sobotu - nedeľu Trnového z 4:55 hod. na  4:50
posunutie času odchodu spoja v pondelok - piatok Trnového z 12:15 hod. na  12:05
zmena časov odchodov v pondelok - piatok po 18:00 hod.  CP
zrušenie spoja v sobotu - nedeľu zo Železničnej stanice smerom do Strážova a späť o
(spojenie je zabezpečené spojom linky č. 29 s časom odchodu o 22:24 hod. zo Železničnej stanice)
 22:25
 26 predĺženie spoja na "Rosinská, VÚVT" s časom odchodu (z Kamennej ulice) o  18:06
posunutie času odchodu spoja v sobotu zo Železničnej stanice na Kamennú ulicu z 13:53 hod. na 13:38
posunutie času odchodu spoja v sobotu zo Železničnej stanice na Kamennú ulicu z 14:10 hod. na  14:06
 27 posunutie časov odchodov spojov v pondelok - piatok zo Zástrania CP
pridanie dvoch spojov po 8:00 hod. v pondelok - piatok z Hurbanovej smerom na Hájik a späť. CP
 29 posunutie časov odchodov spojov v pondelok - nedeľu zo Žilinskej Lehoty  CP
zlúčenie dvoch spojov v pondelok - piatok z Hurbanovej na Dolnú o 14:49 a 15:44 hod. do jedného s odchodom zo Železničnej stanice smerom na Dolnú o 15:10
31 posunutie časov odchodov spojov v pondelok - piatok z Mojšovej Lúčky z 11:21 hod. na 11:11
posunutie časov odchodov spojov v pondelok - piatok z Mojšovej Lúčky z 12:46 hod. na  12:21
posunutie časov odchodov spojov v pondelok - piatok z Mojšovej Lúčky z 13:31 hod. na  13:21
posunutie časov odchodov spojov v pondelok - piatok z Pietnej z 11:53 hod. na  11:43
posunutie časov odchodov spojov v pondelok - piatok z Pietnej z 13:15 hod. na  13:03
50 posunutie času odchodu spoja v pondelok - nedeľu zo Železničnej stanice z 22:50 hod. na 23:00
posunutie času odchodu spoja v pondelok - nedeľu zo Železničnej stanice z 0:25 hod. na  0:05
posunutie času odchodu spoja v pondelok - nedeľu z Hájika z 22:39 hod. na 22:33
posunutie času odchodu spoja v pondelok - nedeľu z Hájika z 0:59 hod. na 0:43
posunutie času odchodu spoja v pondelok - nedeľu z Hájika z 2:09 hod. na 2:08
posunutie času odchodu spoja v pondelok - nedeľu z Hájika z 3:59 hod. na 3:48
 67 posunutie časov odchodov spojov v pondelok - nedeľu CP

 

Prelepovanie zastávkových cestovných poriadkov sa uskutoční v dňoch 
30.3. - 31.3.2015
.

 Touto cestou ďakujeme všetkým cestujúcim, ktorí sa zapojili do spolupráce pri tvorbe cestovných poriadkov. 

- DPMŽ -

Naspäť

Navštívili ste už naše nové predajné miesto na Ul. republiky 2?


Archív ankiet
SK | EN
Nový vyhľadávač spojenia na mybus.dpmz.skPripravujeme pre vás nový eshop.