Preprava kočíkov v dopravných prostriedkoch MHD

Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. spúšťa informačnú kampaň "Základné pravidlá cestovania s kočíkom v prostriedkoch MHD" s cieľom zabezpečiť bezpečnosť dieťaťa a cestujúcich, ako aj samotnú plynulosť prepravy. 

Počas kampane budú cestujúci oboznámení so základnými pravidlami cestovania s kočíkom prostredníctvom plagátov vo vozidlách MHD, na zastávkach, predajných miestach, ako aj prostredníctvom informačných LCD panelov vo vozidlách
Pre cestujúcich je pripravená aj stručná forma základných pravidiel cestovania s kočíkom a to v podobe záložky do knihy, ktorú si môžu vyzdvihnúť na predajných miestach alebo u vodiča. 

Propagované základné pravidlá cestovania s kočíkom vychádzajú z platného Prepravného poriadku MHD a to konkrétne z nasledovných bodov: 

Všeobecné podmienky

1. Jeden cestujúci môže prepravovať len jeden kočík s dieťaťom ZDARMA.
2. Preprava kočíka s dieťaťom sa môže uskutočniť len so súhlasom vodiča.
3. Vodič má právo, s prihliadnutím na obsadenie vozidla, povoliť súčasnú prepravu viacerých kočíkov.
4. Vodič má právo, odmietnuť prepravu kočíka, vzhľadom na aktuálne zaplnenie vozidla cestujúcimi. 
5. Ak to obsadenie vozidla umožňuje, cestujúci nachádzajúci sa na mieste určenom na prepravu detského kočíka, je povinný, pri nástupe cestujúceho s detským kočíkom, toto miesto uvoľniť.
6. Kočík sa môže do vozidla naložiť a z vozidla vyložiť len dverami na to určenými, pričom sa môže umiestniť iba na miesto určené na jeho prepravu.
7. Dopravca nezodpovedá za poškodenie kočíka pri nesprávnej manipulácii pri jeho nakladaní, uložení a vykladaní z vozidla. 
8. Cestujúci s kočíkom je zodpovený za všetky škody spôsobené dopravcovi pri manipulácii s kočíkom počas prepravy. 

Povinnosti cestujúceho

1. Pred nástupom osobne nahlásiť vodičovi alebo zdvihnutím ruky dať znamenie o úmysle prepraviť sa s kočíkom. 
2. Naloženie a vyloženie kočíka si cestujúci zabezpečuje sám.
3. Pri nástupe dodržať poradie príchodu na zastávku.
4. Konať tak: 
a) aby pri nástupe, manipulácii a výstupe s kočíkom nedošlo k zraneniu, ohrozeniu a obmedzeniu ostatných cestujúcich,
b) aby kočík nepoškodil alebo nezašpinil odev, obuv, príručnú batožinu ostatných cestujúcich,
c) aby kočík nepoškodil a nezašpinil súčasti alebo zariadenia vozidla.
5. Počas jazdy zaistiť kočík kočíkovou brzdou.
6. Pred výstupom z vozidla upozorniť vodiča na predĺžený čas výstupu dvojitým stlačením signalizačného zariadenia vozidla.

Veríme, že týmto krokom prispejeme k plynulejšej a bezpečnejšej preprave cestujúcich MHD, a opätovne tak zvýšime jej kvalitu.

 - DPMŽ -

Dokumenty na stiahnutie:

Naspäť

Navštívili ste už naše nové predajné miesto na Ul. republiky 2?


Archív ankiet
SK | EN
Nový vyhľadávač spojenia na mybus.dpmz.skPripravujeme pre vás nový eshop.