Zmeny v cestovných poriadkoch liniek MHD od 1.10.2014

Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. informuje cestujúcich, že od 1.10.2014 budú platiť zmeny v cestovných poriadkoch liniek MHD na základe prijatých podnetov a požiadaviek  v období 1.4. - 16.7.2014
Všetky požiadavky a pripomienky boli po prijatí spracované, vyhodnotené a v tretej fáze zverejnené na pripomienkovanie od cestujúcich (10.8. - 9.9.2014). Týmto krokom boli vyradené navrhované úpravy cestovného poriadku, ktoré by znemožnili prepravu iným cestujúcim. 

Samotné úpravy sa týkajú úpravy časov odchodu spojov, predĺženia spojov, pridania alebo zrušenia spojov. 

Cieľom všetkých zmien je predovšetkým

  • zabezpečiť možnosť prestupov medzi linkami MHD,
  • zabezpečiť prepravu do priemyselnej zóny počas víkendu,
  • zvýšiť kvalitu cestovania skrátením času čakania na spoj
     

Plánované zmeny cestovného poriadku platné od 1.10.2014:  

Cestovný poriadok vybranej linky so zapracovanými zmenami si môžete pozrieť po kliknutí na čas odchodu spoja z konečnej zastávky (stĺpec "Nový cestovný poriadok") v nižšie uvedenej tabuľke.

Pozn.: pre rýchlejšiu identifikáciu druhu zmeny je použité farebné rozlíšenie:
- zásadná zmena (modrá farba písma),
- zrušenie spoja (červená farba písma),
- pridanie spoja (zelená farba písma).

Číslo linky Špecifikácia zmeny Nový cestovný poriadok
 4 posunutie odchodu spoja v pondelok - piatok z Fatranskej (Vlčince) z 21:57 hod na  22:05
 6 posunutie všetkých odchodov spojov v pondelok - nedeľu (aj cez prázdniny) zo Stodolovej (Hájik) o 2 minúty (z xx:05, xx:25, xx:45) na  xx:03
xx:23
xx:43
 6 posunutie odchodu spoja v sobotu - nedeľu zo Stodolovej (Hájik) zo 6:00 hod na  5:58
 6 posunutie odchodu spoja v pondelok - nedeľu z Matice slovenskej (Vlčince) z 21:55 hod na 22:00
 6 posunutie odchodu spoja v pondelok - nedeľu zo Stodolovej (Hájik) z 22:05 hod na 22:03
 7 posunutie odchodu spoja v pondelok - piatok zo Stodolovej (Hájik) z 13:30 hod na 13:20
 7 posunutie odchodu spoja v pondelok - piatok z Cyrila a Metoda (Vlčince) zo 14:05 hod na 13:55
 7 posunutie odchodu spoja v pondelok - piatok zo Stodolovej (Hájik) zo 14:30 hod na 14:20 
 7 posunutie odchodu spoja v pondelok - piatok z Cyrila a Metoda (Vlčince) z 15:05 hod na 14:55
 7 posunutie odchodu spoja v pondelok - piatok zo Stodolovej (Hájik) z 15:30 hod na 15:20
 7 posunutie odchodu spoja v pondelok - piatok z Cyrila a Metoda (Vlčince) zo 16:05 hod na 15:55
 7 posunutie odchodu spoja v sobotu - nedeľu z Stodolovej (Hájik) z 20:15 hod na 20:35
 7 posunutie odchodu spoja v sobotu - nedeľu z Cyrila a Metoda (Vlčince) z 20:52 hod na 21:07
  14  posunutie odchodu spoja v sobotu - nedeľu z Matice slovenskej (Vlčince) z 5:42 hod na  5:35
14 spoj linky č. 27 bude čakať na príchod spoja linky č. 14 na zastávke Hurbanova o 6:16
 20 posunutie odchodu spoja v pondelok - piatok z Bytčice zo 7:33  hod na 7:25
 21 posunutie odchodu spoja v pondelok - piatok cez prázdniny z Bytčianskej (Považský Chlmec) z 5:04 hod na  5:01 
 21 posunutie odchodu spoja v sobotu - nedeľu z Bánovej z 5:35 hod na 5:30
 21 posunutie odchodu spoja v sobotu - nedeľu z Bánovej z 13:45 hod na 14:00
 21 posunutie odchodu spoja v sobotu - nedeľu z Bytčianskej zo 14:16 hod na 14:26
 21 posunutie odchodu spoja v sobotu - nedeľu z Bánovej zo 14:45 hod na 15:00
 21 posunutie odchodu spoja v sobotu - nedeľu z Bytčianskej z 15:16 hod na 15:26
 21 posunutie odchodu spoja v sobotu - nedeľu z Bánovej z 15:47 hod na 15:57
 21 posunutie odchodu spoja v sobotu - nedeľu z Bytčianskej zo 16:16 hod na 16:26 
 22 pridanie spoja v pondelok - piatok zo železničnej stanice do Bytčice o  5:23
 22 pridanie spoja v pondelok - piatok zo železničnej stanice smerom do Brodna o 13:33
 22 pridanie spoja v pondelok - piatok z Brodna smerom do Bytčice o 13:45
 22 posunutie odchodu spoja v pondelok - piatok cez prázdniny z Bytčice zo 14:18 hod na 14:33
 22 posunutie odchodu spoja v pondelok - piatok z Bytčice zo 14:38 hod na 14:35
 22 posunutie odchodu spoja v pondelok - piatok cez prázdniny z Bytčice zo 14:48 hod na 14:52
 22 posunutie odchodu spoja v pondelok - piatok cez prázdniny z Brodna z 15:00 hod na 15:05
 22 posunutie odchodu spoja v pondelok - piatok cez prázdniny z Bytčice z 15:18 hod na 15:13
 22 posunutie odchodu spoja v pondelok - piatok cez prázdniny z Brodna z 15:20 hod na 15:30
 22 posunutie odchodu spoja v pondelok - piatok z Brodna po železničnú stanicu z 18:20 hod 18:10
 24 posunutie odchodu spoja linky č. 24 zo Strážova (zastávka Priehradná) v pondelok - piatok zo 7:00 hod na   6:58
 24 predĺženie spoja v pondelok - piatok z Magočovskej (Trnové) po zastávku Priehradná (Strážov) o 8:05
 24 predĺženie spoja v sobotu - nedeľu z Magočovskej (Trnové) s odchodom po zastávku Hurbanova 8:21
24 pridanie spoja z Priehradnej (Strážov) o 8:40
 24 posunutie odchodu spoja v pondelok - piatok z Magočovskej (Trnové) zo 16:50 hod na 16:45
 26 pridanie spoja v sobotu zo železničnej stanice na Kamennú ulicu o 5:34
 26 zrušenie spoja v sobotu - nedeľu zo železničnej stanice na Rosinskú cestu o 8:14
 26 zrušenie spoja v sobotu - nedeľu z Rosinskej, VÚVT po železničnú stanicu o 8:31
 26 zrušenie spoja v sobotu - nedeľu zo železničnej stanice na Rosinskú cestu o 10:24
 26 zrušenie spoja v sobotu - nedeľu z Rosinskej, VÚVT po železničnú stanicu o 10:41 
 26 posunutie odchodu spoja v pondelok - piatok z Kamennej, PRIUS z 12:03 hod na 12:06 
 26 zrušenie spoja v sobotu - nedeľu zo železničnej stanice na Rosinskú cestu o 12:19 
 26 zrušenie spoja v sobotu - nedeľu z Rosinskej, VÚVT po železničnú stanicu o 12:36 
 26 posunutie odchodu spoja v pondelok - piatok z Kamennej, PRIUS z 13:23 hod na 13:16 
 26 pridanie spoja v sobotu zo železničnej stanice na Kamennú ulicu o 13:53
 26
pridanie spoja v sobotu z Kamennej ulice na železničnú stanicu 14:10
 27 posunutie odchodu spoja v pondelok - piatok Zástrania z 9:35  hod 9:30
 30 posunutie odchodu spoja v sobotu - nedeľu z Vrania z 5:10 hod 5:05
 30 predĺženie spoja v sobotu - nedeľu z Vrania až po zastávku Vysokoškolákov, plaváreň 13:07
 30 pridanie spoja v pondelok - piatok zo železničnej stanice smerom do Vrania o 16:33
 30 posunutie odchodu spoja v pondelok - piatok zo železničnej stanice smerom do Vrania zo 17:13 hod na 17:23 
 30 posunutie odchodu spoja v pondelok - piatok z Vrania na železničnú stanicu zo 17:27 hod na 17:37
 31 posunutie odchodu spoja v sobotu - nedeľu z Hurbanovej na Kvačalovu z 5:45 hod na   5:47

 
Prelepovanie zastávkových cestovných poriadkov sa uskutoční v dňoch 
29.9. - 30.9.2014.

 Touto cestou ďakujeme všetkým cestujúcim, ktorí sa zapojili do spolupráce pri tvorbe cestovných poriadkov. 

- DPMŽ -

Naspäť

Navštívili ste už naše nové predajné miesto na Ul. republiky 2?


Archív ankiet
SK | EN
Nový vyhľadávač spojenia na mybus.dpmz.skPripravujeme pre vás nový eshop.