Poďakovanie návštevníkom Dňa otvorených dverí DPMŽ

Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. (ďalej DPMŽ) ďakuje všetkým návštevníkom, ktorí prišli s nami osláviť 20. výročie spustenia trolejbusovej prevádzky a zároveň vyjadriť podporu 14. ročníku Európskeho týždňa mobility spolu s Piatym európskym dňom trolejbusov na zorganizovanej akcií "Deň otvorených dverí DPMŽ" dňa 13.9.2014 v trolejbusovom depe na Kvačalovej ulici v Žiline.

Programová náplň Dňa otvorených dverí DPMŽ bola veľmi pestrá a rôznorodá, a to bolo jedným z dôvodov rekordného počtu návštevníkov, ktorý sa odhaduje na viac ako 1 000 ľudí
Medzi hlavné, a najviac navštevované, atrakcie patrili simulátor prevrátenia vozidla, simulátor nárazu a okuliare simulujúce stav opitosti. Všetky spomenuté atrakcie plnili aj výchovnú funkciu, pretože návštevníci si po ich absolvovaní uvedomili dôležitosť používania bezpečnostných pásov, ako aj veľmi sťažené a obmedzené vnímanie cestnej premávky po užití alkoholu. Táto sprievodná akcia sa konala pod záštitou Oddelenia bezpečnosti cestnej premávky (BECEP) Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, pričom simulátory poskytli spoločnosti Autoklub Slovakia Asistance, s.r.o. a Driving Academy, s.r.o.
Bezpečnostné aktivity oddelenia BECEP dopĺňali preventisti (príslušníci dopravnej polície) Krajského riaditeľstva Policajného zboru SR v Žiline. Tí mali k dispozícií informačný stánok zameraný na dopravno-preventívne aktivity. Návštevníci si mohli zároveň naživo pozrieť aj vozidlový park polície (motorku, zásahové vozidlo, obrnený transportér), a to  všetko s odborným výkladom príslušníkmi dopravnej polície. 
Kvalifikovaný výklad vo svojom odbore poskytli aj príslušníci Krajského riaditeľstva Hasičského zboru v Žiline, ktorí demonštrovali poskytnutie prvej pomoci na figuríne. 

Aj tento rok boli pre návštevníkov sprístupnené priestory údržby trolejbusov a centrálneho dispečingu, pričom oboznámenie sa s prácou na centrálnom dispečingu prebiehalo formou exkurzií. 
Každý záujemca si mohol pozrieť aj vozidlový park dopravcu, ktorý tvorili vybrané modely autobusov, trolejbusov a jeden (zapožičaný) hybridný autobus, pričom prehliadku vozidlového parku sprevádzal odborný výklad vodičov.

Minuloročný eminentný  záujem o prejazd vozidla s cestujúcimi cez umyváreň bol tento rok ešte znásobený, pretože kapacita trolejbusu, ktorý bol nasadený z titulu pripomenutia si 20. výročia vzniku trolejbusovej dopravy v Žiline, už pri prvom prejazde nedokázala uspokojiť dopyt, a tak mu vzniknutú situáciu  "pomohol" zvládnuť autobus. 

Novinkou tohtoročného Dňa otvorených dverí DPMŽ bolo aj stanovište venované predajným automatom, kde si mohli záujemcovia vytlačiť pamätný lístok za účasti kvalifikovaného personálu. Túto možnosť využilo 698 ľudí, z ktorých si 262 vytlačilo lístok z predajného automatu a 436 zo servisného automatu.

Pri otvorení svojich brán sme nezabudli ani na tých najmenších návštevníkov, pre ktorých čakalo množstvo zábavy v detskom kútiku pod vedením animátorov z CVČ, na nafukovacom hrade či šmykľavke. 

Po úspešnom absolvovaní všetkých stanovísk dňa otvorených dverí dostali všetci návštevníci možnosť preveriť si svoju pozornosť a pamäť vyplením vedomostného kvízu zameraného na prevádzku DPMŽ a bezpečnosť cestnej premávky. Do kvízu sa zapojilo celkom 144 návštevníkov rôznych vekových skupín, z ktorých boli vyžrebovaní traja šťastlivci. Prvou cenou bol predplatný lístok EXTRA na 90 dní, druhé miesto bolo ohodnotené predplatným cestovným lístkom EXTRA na 30 dní a výherca, ktorý sa umiestnil na 3. mieste získal upomienkové predmety DPMŽ.

Ak si chcete aspoň trochu priblížiť atmosféru tohtoročného Dňa otvorených dverí, môžete tak urobiť prezretím niekoľkých fotografií v našej fotogalérii.

- DPMŽ -

Naspäť

Navštívili ste už naše nové predajné miesto na Ul. republiky 2?


Archív ankiet
SK | EN
Nový vyhľadávač spojenia na mybus.dpmz.skPripravujeme pre vás nový eshop.