Európsky týždeň mobility v MHD Žilina

Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. sa aj tento rok pripája ku kampani "Európsky týždeň mobility" a stotožňuje sa s jeho tohtoročným sloganom

"Naše ulice, naša voľba".

Týmto spôsobom by sme chceli poukázať na opodstatnený význam mestskej hromadnej dopravy ako ideálneho druhu dopravy v mestskom priestore. Z tohto titulu sme sa rozhodli pristúpiť k aktívnemu kroku prostredníctvom zapojenia sa do Svetového dňa bez áut. Ten každoročne pripadá na 22. september a práve v tento deň bude pre všetkých cestujúcich na denných linkách MHD v Žiline umožnená preprava zdarma.

Tento rok si Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. pripomína aj 20. výročie spustenia trolejbusovej dopravy, ktorá tvorí nosnú časť mestskej hromadnej dopravy v Žiline. V tejto súvislosti sa angažujeme za ideu Európskeho dňa trolejbusov, ktorý patrí vždy prvej sobote Európskeho týžňa mobility, tento rok 20.9.2014. Piaty ročník nesie motto: "Nízkouhlíková a energeticky efektívna verejná doprava prostredníctvom trolejbusov". Konkrétne ide o podporu rozvoja trolejbusovej dopravy v koncepcii mestskej hromadnej dopravy ako dopravy, ktorá je považovaná za jeden zo stavebných prvkov európskej verejnej dopravy budúcnosti. Viac o aktivite nájdete tu.

Myšlienku Európskeho týždňa mobility chce Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. podporiť aj prostredníctvom predvádzacieho hybridného autobusu ŠKODA H12, v ktorom si budú môcť vyskúšať jazdu všetci cestujúci. Tentokrát ide o spoluprácu so spoločnosťou ŠKODA Electric, a.s., ktorá dopravnému podniku zapožičala predvádzací hybridný autobus ŠKODA H12

Keďže ide o hybridný autobus, samotný pohon je zabezpečovaný kombináciou dvoch druhov motorov. V tomto prípade ide o kombináciu trakčného (elektrického) motora a vznetového motora. Trakčný motor poháňa autobus prvých 10 kilometrov, pričom využíva akumulovanú elektrickú energiu nahromadenú v superkapacitoroch a trakčných batériach. Vznetový motor slúži ako generátor, tzn. po vyčerpaní energie zo superkapacitorov a z trakčných batérií, vyrába svojou činnosťou elektrickú energiu pre trakčný motor. 
Veľkou prednosťou hybridného autobusu ŠKODA H12 je schopnosť znižovania spotreby formou spätného využívanie elektrickej energie, tzv. rekuperáciou energie, pri brzdení vozidla. Energia sa v tomto prípade akumuluje do superkapacitorov a trakčných batérií, odkiaľ sa následne pri jazde čerpá.

Hybridný autobus ŠKODA H12 má dĺžku 12 metrov a obsaditeľnosť 30 miest na sedenie a 41 na státie. Podrobnejšie technické parametre získate v prospekte tu a na stránke výrobcu tu.

Hybridbus bude v období od 14.9. do 21.9.2014 postupne nasadzovaný na vybrané linky MHD (v nižšie uvedenom rozpise), aby si jazdu mohlo vyskúšať čo najviac cestujúcich, pričom preprava bude bezplatná. To znamená, že pri využití prepravy prostredníctvom predvádzacieho hybridného autobusu si cestujúci nebudú musieť označovať cestovné lístky. Pri preprave v inom type vozidla bude platiť cestovné podľa platnej tarify Dopravného podniku mesta Žiliny s.r.o. 

Rozpis prevádzky hybridného autobusu:

14.9.2014     linka č. 6
15.9.2014     linka č. 5 
16.9.2014     linka č. 24
17.9.2014     linka č. 22
18.9.2014     linka č. 3
19.9.2014     linka č. 5
20.9.2014     linka č. 31 (iba v dopoludňajších hodinách)
21.9.2014     linka č. 21 (iba v dopoludňajších hodinách)

Veríme, že testovacia prevádzka aj tohto typu autobusu sa stretne s pozitívnym ohlasom u cestujúcej verejnosti. 

- DPMŽ -

Fotogaléria k novinke:
Európsky týždeň mobility <br/> hybridný autobus ŠKODA H12<br/> ŠKODA H12<br/>DPMŽ ŠKODA H12<br/>DPMŽ ŠKODA H12<br/>DPMŽ ŠKODA H12<br/>DPMŽ ŠKODA H12<br/>DPMŽ

Naspäť

Navštívili ste už naše nové predajné miesto na Ul. republiky 2?


Archív ankiet
SK | EN
Nový vyhľadávač spojenia na mybus.dpmz.skPripravujeme pre vás nový eshop.