Deň otvorených dverí v DPMŽ

Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. si v tomto roku pripomína 20. výročie spustenia trolejbusovej prevádzky, ktorá tvorí nosnú časť dopravy MHD v Žiline. Zároveň sa pripája ku kampaniam Európskeho týždňa mobility (16. - 22.9.2014) a Európskeho dňa trolejbusov (20.9.2014), a z titulu týchto príležitostí otvára svoje brány pre verejnosť a pozýva občanov mesta Žilina, návštevníkov, nadšencov a ostatných záujemcov dňa

13.9.2014 od 13:00 do 17:00 hod.

na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v priestoroch trolejbusového depa na Kvačalovej ulici č. 2 v Žiline.

Deň otvorených dverí je podujatie, ktoré dáva priestor spoznať, čo všetko súvisí s poskytovaním služieb mestskej hromadnej dopravy a popritom absolvovať zaujímavé činnosti, ktoré počas bežnej prevádzky nie je možné uskutočniť. Detailne si budete môcť pozrieť všetky druhy vozidiel, ktorými je zabezpečovaná MHD v Žiline, ako aj priestory pre ich kontrolu a údržbu. Sprístupnené bude aj sedadlo vodiča, a tak sa budete môcť vžiť do jeho práce. 
Po minuloročnom úspechu prejazdu autobusu s cestujúcimi cez umyváreň vozidiel bude táto "atrakcia" opätovne zaradená do programu a rozšírená o trolejbus. Po celý čas trvania programu dňa otvorených dverí budú zamestnanci dopravného podniku pripravení odpovedať na Vaše otázky ohľadom prevádzky MHD.

Významným prvkom sprievodných akcií tohtoročného dňa otvorených dverí v DPMŽ bude bezpečnosť v cestnej premávke, ktorej súčasťou je aj MHD v Žiline.  V tejto súvislosti budú mať návštevníci možnosť absolvovať simulátor nárazu vozidla a simulátor prevrátenia vozidla a týmto spôsobom si overiť účinnosť používania bezpečnostných pásov a nutnosť ich používania. Poslednou akciou zameranou na bezpečnosť cestnej premávky bude možnosť vyskúšať si okuliare simulujúce stav opitosti, tzv. "Drunk glasses", a tak si vyskúšať vnímanie účastníka cestnej premávky po užití alkoholu.
Celá sprievodná akcia bude vedená pod záštitou oddelenia bezpečnosti cestnej prevádzky (BECEP) Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, pričom simulátory budú poskytnuté spoločnosťami Autoklub Slovakia Asistance, s.r.o. a Driving Academy, s.r.o.    

Bezpečnostné aktivity oddelenia BECEP budú dopĺňať hasiči Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Žiline, ktorí ponúknu odborný výklad prvej pomoci a ukážku jej poskytovania na figuríne.  

Dňa otvorených dverí sa zúčastnia aj dopravní policajti Krajského riaditeľstva Policajného zboru Slovenskej republiky v Žiline, ktorí budú mať prichystaný vlastný infostánok so zameraním na dopravno - preventívne aktivity.

Pre všetkých návštevníkov bude prichystaný vedomostný kvíz zameraný na prevádzku DPMŽ a bezpečnosť cestnej premávky s možnosťou súťaže o voľné cestovné lístky a propagačné predmety Dopravného podniku mesta Žiliny s.r.o. Zvlášť pre deti bude pripravený program pod vedením animátorov z CVČ a zároveň bude pre nich pripravené aj malé prekvapenie.
 

PROGRAM


13:00

-

13:20
 

oficiálne otvorenie programu DOD 
- príhovor riaditeľa DPMŽ
- príhovor primátora mesta Žilina

13:40 a 15:40   prejazd vozidla s cestujúcimi cez umyváreň 
14:00 a 15:00   exkurzia na centrálnom dispečingu
    16:00   vyžrebovanie výhercov vedomostného kvízu
    17:00   ukončenie programu DOD


AKCIE BEZ PEVNÉHO ČASOVÉHO URČENIA

1) prezentačné akcie

  • infostánok
  • prehliadka vozidlového parku
  • prehliadka priestorov údržby trolejbusov
  • možnosť rozhovoru s vodičmi a odborným personálom
  • vedomostný kvíz zameraný na prevádzku DPMŽ a bezpečnosť cestnej premávky

2) sprievodné akcie

  • BECEP - simulátor nárazu vozidla, simulátor prevrátenia vozidla a okuliare simulujúce stav opitosti
  • ukážka prvej pomoci na figuríne hasičmi KR HaZZ v Žiline
  • dopravno - preventívne aktivity dopravnej polície KR PZ v Žiline
  • program pre deti pod dohľadom animátorov z CVČ
  • nafukovací hrad a šmykľavka pre deti

Na Deň otvorených dverí sa môžete dopraviť zadarmo kyvadlovou dopravou, trolejbus Vás dovezie priamo do areálu trolejbusového depa podľa cestovného poriadku po trase:

Kvačalova, DPMŽ – Polícia – Veľká okružná, AUPARK – Štefánikovo námestie – Železničná stanica – Hurbanova – Polícia – Kvačalova, DPMŽ

Kvačalova, DPMŽ 12:36 14:16 15:16 15:36 16:40 17:00
Polícia 12:40 14:20 15:20 15:40 16:44 17:04
Veľká okružná, AUPARK 12:42 14:22 15:22 15:42 16:46 17:06
Štefánikovo námestie 12:44 14:24 15:24 15:44 16:48 17:08
Železničná stanica 12:46 14:26 15:26 15:46 16:50 17:10
Hurbanova 12:48 14:28 15:28 15:48 16:52  
Polícia 12:50 14:30 15:30 15:50 16:54  
Kvačalova, DPMŽ 12:54 14:34 15:34 15:54 16:58  

Atmosféru minulých ročníkov môžete vidieť v našej fotogalérii.

Pozvánka na Deň otvorených dverí je k dispozícii tu.

Tešíme sa na Vašu návštevu.

 - DPMŽ -

Naspäť

Používate integrované cestovné lístky pri cestovaní linkami MHD v tarifnej zóne 100 - MESTO Žilina?Archív ankiet
SK | EN
Nový vyhľadávač spojenia na mybus.dpmz.skPripravujeme pre vás nový eshop.