Rozšírenie okruhu zastávok vybavených automatmi a vyhodnotenie kampane "Autopôst"

Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. plní sľub, ktorý dal verejnosti v apríli tohto roku. V termíne od 7.4. do 7.5.2014 sme požiadali cestujúcu verejnosť o spoluprácu pri výbere zastávok na umiestnenie ďalších automatov formou dotazníkového prieskumu, do ktorého sa zapojilo celkom 1 059 respondentov, pričom 1 005 dotazníkov bolo platných. 
Na prvom mieste sa umiestnila zastávka "Tulipánová", za ktorou v počte získaných hlasov nasledovala zastávka "Univerzitná" a tretie miesto získala zastávka "Námestie hrdinov".

Získané údaje z dotazníkového prieskumu tak slúžili ako podklad pri rozhodovaní o výbere piatich zastávok, ktoré majú byť dovybavené automatmi na cestovné lístky. Na konečnú selekciu resp. na výber zastávok však vplývalo viacerov faktorov a to predovšetkým počet prepravených osôbvýznamnosť zastávky a v neposlednom rade technické možnosti inštalácie automatu. Dopravný podnik doplnil ku trom víťazným zastávkam ešte zastávky "Kysucká" a "Závodského", ktoré sa umiestnili do 10. miesta.

Okruh zastávok vybavených automatmi na cestovné lístky bol rozšírený o nasledovné zastávky (v abecednom poradí):

  • Kysucká,
  • Námestie hrdinov,
  • Tulipánová,
  • Univerzitná,
  • Závodského.

Z prijatých platných dotazníkov bol následne vyžrebovaný jeden respondent, konkrétne p. Petra Pecková, ktorá bola odmenená upomienkovými predmetmi Dopravného podniku mesta Žiliny s.r.o.

Týmto spôsobom by sme sa chceli poďakovať všetkým cestujúcim (respondentom) za aktívny prístup a ochotu vyjadriť svoj názor pri rozhodovaní o výbere zastávok s novoumiestnenými automatmi na cestovné lístky.

 

Vyhodnotenie kampane "Autopôst"

S cieľom oslovenia vodičov osobných automobilov - "motoristov", s výzvou "nechať auto doma" a následne na cestovanie využiť služby MHD bola v dňoch 14.3. - 14.5.2014 spustená kampaň "Autopôst". Po jej skončení bol vyžrebovaný jeden výherca, ktorý splnil vopred stanovené podmienky a to konkrétne zakúpenie (registrovanie) novej čipovej karty s ľubovoľným objemom predplatených ciest v danom období. 

Počas dvoch mesiacov trvania kampane bolo registrovaných celkom 277 nových čipových kariet, z ktorých bol vyžrebovaný jeden respondent. Výherkyňou sa tak stala slečna Simona Kubíková a získala výhru v podobe predplatného cestovného lístka EXTRA s nebomedzenými počtom ciest na 30 dní. 
Výherkyni gratulujeme a všetkým novým cestujúcim využívajúcim predplatný cestovný lístok prajeme bezpečnú a pohodlnú prepravu do cieľa.

- DPMŽ -

Naspäť

Navštívili ste už naše nové predajné miesto na Ul. republiky 2?


Archív ankiet
SK | EN
Nový vyhľadávač spojenia na mybus.dpmz.skPripravujeme pre vás nový eshop.