Nová sekcia "Plánované zmeny v MHD"

Na základe aktívneho zapojenia sa cestujúcich vyjadrením názoru na zvyšovanie kvality MHD a na umiestnenie nových automatov prostredníctvom dotazníkového prieskumu Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. pozýva cestujúcu verejnosť aj na spoluprácu pri realizovaní plánovaných zmien v MHD.

Výhody plynúce zo vzájomnej spolupráce:

  • presný harmonogram zmien cestovného poriadku v priebehu roka,
  • možnosť podávania pripomienok na spracované zmeny cestovných poriadkov ešte pred ich uvedením do platnosti,
  • vyššia efektívnosť tvorby cestovných poriadkov a následná spokojnosť cestujúcich. 

Tvorba cestovného poriadku a implementácia navrhovaných zmien má určitý postup, z ktorého vychádza aj harmonogram zmeny cestovného poriadku uvedený v novej sekcii "Plánované zmeny v MHD". 
Prvý krok predstavuje prijímanie podnetov a návrhov na úpravu cestovného poriadku. Tie je možné zasielať do 16.7.2014 a to prostredníctvom prijímacieho formulára (tu), e-mailom alebo listovou zásielkou. 

Zároveň pripomíname, že každý podnet resp. návrh na úpravu cestovného poriadku musí spĺňať určité náležitosti,  aby bol akceptovateľný a to konkrétne:

  • meno, priezvisko, adresa a kontakt na navrhovateľa,
  • číslo a smer dotknutej linky,
  • názov zastávky,
  • súčasný čas odchodu spoja,
  • navrhovaný čas odchodu spoja,
  • odôvodnenie návrhu úpravy cestovného poriadku.

- DPMZ -

Naspäť

Navštívili ste už naše nové predajné miesto na Ul. republiky 2?


Archív ankiet
SK | EN
Nový vyhľadávač spojenia na mybus.dpmz.skPripravujeme pre vás nový eshop.