6
PLATÍ OD | Effective:
03.04.2024

  PRACOVNÉ DNI Work Days
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
  PRÁZDNINY School Holidays
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
  VOĽNÉ DNI Weekend
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
  • - zástavka na znamenie
Všetky spoje
sú zabezpečované
nízkopodlažnými
vozidlami