Verejné súťaže (nadlimitné zákazky) od 18.04.2016

Podľa zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

rok 2018

Názov Zverejnené Stav Poznámky
Informatizácia mestskej hromadnej dopravy v Žiline 16.02.2018 aktuálny  
Prílohy:
Súťažné podklady
Vestník EÚ_OVVO_Informatizácia mestskej hromadnej dopravy v Žiline

 

rok 2017

Názov Zverejnené Stav Poznámky
Nákup elektrobusov 15.06.2017 ukončený  
Prílohy:
Súťažné podklady
Vestník EÚ_OVVO_Nákup elektrobusov
Vestník ÚVO_OVVO_Nákup elektrobusov
Súťažné podklady_Nákup elektrobusov_aktualizované 30.06.2017
Vysvetľovanie č. 1_Vysvetľovanie informácií uvedených v SP_Profil
Vysvetľovanie č. 2_Vysvetľovanie informácií uvedených v SP_Profil
Vysvetľovanie č. 3_Vysvetľovanie SP_Elektro_Profil
Súťažné podklady_Nákup elektrobusov_aktualizované 10.07.2017
Súťažné podklady_Nákup elektrobusov_aktualizované 21.07.2017
Vysvetľovanie č. 4_Vysvetľovanie SP__Elektro_Profil_21.07.2017

Vysvetľovanie č. 5 _Vysvetľovanie SP__Elektro_Profil_21.07.2017
Oznamenie_Otvaranie ponuk_Ostatne_Elektro
Informácia o otváraní ponúk_Kritériá_Elektro
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk_Nákup elektrobusov
Dodatok č_1 k zápisnici o vyhodnotení ponúk_Ostatné_ELEKTROBUS
Kúpna zmluva_ELEKTROBUS_ŠKODA ELECTRIC
Odkaz na zverejnenú zmluvu
Oznámenie o výsledku VO_ELEKTROBUS_Úradný vestník EÚ
Ponuka_Kritériá_ELEKTROBUS_SOR Libchavy
Ponuka_Kritériá_ELEKTROBUS_ŠKODA ELECTRIC
Ponuka_Ostatné_ELEKTROBUS_SOR Libchavy
Ponuka_Ostatné_ELEKTROBUS_ŠKODA ELECTRIC
Rozhodnutie o kontrole_ELEKTROBUS
Správa o zákazke_Nákup elektrobusov
Zápisnica o vyhodnotení ponúk_Kritériá_ELEKTROBUS_po EA
Zápisnica o vyhodnotení ponúk_Kritériá_ELEKTROBUS_pred EA
Zápisnica o vyhodnotení ponúk_Ostatné_ELEKTROBUS
Zápisnica o vyhodnotení splnenia podmienok účasti_ELEKTROBUS
Zápisnica z otvárania ponúk_Kritériá_ELEKTROBUS
Zápisnica z otvárania ponúk_Ostatné_ELEKTROBUS

 

Názov Zverejnené Stav Poznámky
Nákup autobusov s hybridným pohonom 15.06.2017 ukončený  
Prílohy:
Súťažné podklady
Vestník EÚ_OVVO_Nákup autobusov s hybridným pohonom

Vestník ÚVO_OVVO_Nákup autobusov s hybridným pohonom
Súťažné podklady_Nákup autobusov s hybridným pohonom_aktualizované 30.06.2017
Vysvetľovanie č. 1_Vysvetľovanie informácií uvedených v SP_Profil
Súťažné podklady_Nákup autobusov s hybridným pohonom_aktualizované 20.07.2017
Oprava a doplnenie informácií uvedených v  súťažných podkladoch_HYBRID_Profil_20.07.2017
Vysvetľovanie č. 2_Vysvetľovanie SP__Hybrid_Profil_21.07.2017
Oznamenie_Otvaranie ponuk_Ostatne_Hybrid
Informácia o otváraní ponúk_Kritériá_Hybrid
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk_Nákup autobusov s hybridným pohonom
Kúpna zmluva_Hybrid_COREX
Odkaz na zverejnenú zmluvu
Oznámenie o výsledku VO_Hybrid_Úradný vestník EÚ
Ponuka_Kritériá_Hybrid_COREX
Ponuka_Kritériá_Hybrid_SOLARIS Bus & Coach
Ponuka_Ostatné_Hybrid_COREX
Ponuka_Ostatné_Hybrid_SOLARIS Bus & Coach
Správa o zákazke_Nákup autobusov s hybridným pohonom
ÚVO_Rozhodnutie o kontrole_Hybrid
Zápisnica o vyhodnotení ponúk_Kritériá_Hybrid_po EA
Zápisnica o vyhodnotení ponúk_Kritériá_Hybrid_pred EA
Zápisnica o vyhodnotení ponúk_Ostatné_Hybrid
Zápisnica o vyhodnotení splnenia podmienok účasti_Hybrid
Zápisnica z otvárania ponúk_Kritériá_Hybrid
Zápisnica z otvárania ponúk_Ostatné_Hybrid

 

Názov Zverejnené Stav Poznámky
Nákup autobusov s dieselovým pohonom 15.06.2017 ukončený  
Prílohy:
Súťažné podklady
Vestník EÚ OVVO_Nákup autobusov s dieselovým pohonom
Vestník ÚVO_OVVO_Nákup autobusov s dieselovým pohonom
Súťažné podklady_Nákup autobusov s dieselovým pohonom_aktualizované 30.06.2017
Vysvetľovanie č. 1_Vysvetľovanie informácií uvedených v SP_Profil
Súťažné podklady_Nákup autobusov s dieselovým pohonom_aktualizované 20.07.2017
Oprava a doplnenie informácií uvedených v  súťažných podkladoch_DIESEL_Profil_20.07.2017
Vysvetľovanie č. 2_Vysvetľovanie SP__Diesel_Profil_21.07.2017
Oznamenie_Otvaranie ponuk_Ostatne_Diesel
Informácia o otváraní ponúk_Kritériá_Diesel
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk_Nákup autobusov s dieselovým pohonom
Kúpna zmluva_DIESEL_SOLARIS Bus & Coach
Odkaz na zverejnenú zmluvu_DIESEL
Oznámenie o výsledku VO_DIESEL_Úradný vestník EÚ
Ponuka_Kritériá_DIESEL_COREX
Ponuka_Kritériá_DIESEL_SOLARIS Bus & Coach
Ponuka_Ostatné_DIESEL_COREX
Ponuka_Ostatné_DIESEL_SOLARIS Bus & Coach
Rozhodnutie o kontrole_DIESEL
Správa o zákazke_Nákup autobusov s dieselovým pohonom
Zápisnica o vyhodnotení ponúk_Kritériá_DIESEL_po EA
Zápisnica o vyhodnotení ponúk_Kritériá_DIESEL_pred EA
Zápisnica o vyhodnotení ponúk_Ostatné_DIESEL
Zápisnica o vyhodnotení splnenia podmienok účasti_DIESEL
Zápisnica z otvárania ponúk_Kritériá_DIESEL
Zápisnica z otvárania ponúk_Ostatné_DIESEL

 

Názov Zverejnené Stav Poznámky
Štúdia realizovateľnosti – výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov a infraštruktúry trolejbusovej dráhy, meniarní a obratísk 10.03.2017 aktuálny  
Prílohy: 
Súťažné podklady
Oznámenie o vyhlásení VO_Úv EÚ
Oznámenie o vyhlásení VO_vestník UVO
Súťažné podklady - Štúdia realizovateľnosti aktualizované 07.04.2017
Redakčná oprava - vestník ÚVO
Redakčná oprava - vestník EÚ
Oznámenie o vykonaní zmien v súťažných podkladoch_PROFIL
Oznámenie o vykonaní redakčnej opravy č.1_PROFIL
Súťažné podklady - Štúdia realizovateľnosti aktualizované 21.04.2017
Vysvetlenie informácií v SP a zmena znenia SP všetkým záujemcom 21.04.2017
Oznámenie-Termín otvárania častí ponúk OSTATNÉ
Oznámenie-Termín otvárania častí ponúk KRITÉRIÁ
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk_Štúdia realizovateľnosti

 

en English version
Vyhľadanie spojenia
Vymeniť