Verejné súťaže (nadlimitné zákazky) od 18.04.2016

Podľa zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

rok 2017

Názov Zverejnené Stav Poznámky
Štúdia realizovateľnosti – výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov a infraštruktúry trolejbusovej dráhy, meniarní a obratísk 10.03.2017 aktuálny  
Prílohy: 
Súťažné podklady
Oznámenie o vyhlásení VO_Úv EÚ
Oznámenie o vyhlásení VO_vestník UVO

 

en English version
Vyhľadanie spojenia
Vymeniť