Podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska (realizované ako osoba podľa §8 ods. 5 ZVO)

Podľa zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ZVO).

 

rok 2018

Názov Zverejnené Stav Poznámky
Dispečerská rádiokomunikačná digitálna sieť 09.05.2018 aktuálny  
Prílohy:
Súťažné podklady
Výzva na predkladanie ponúk
Oznámenie o vykonaní zmien v súťažných podkladoch_(1)_18.05.2018_profil
Súťažné podklady_DRDS_aktualizované 18.05.2018

 

en English version
Vyhľadanie spojenia
Vymeniť