Plán obstarávania rok 2020

 

Predmet obstarávania Plánovaný termín obstarávania Poznámka
Vybrané komponenty trolejového vedenia január nová položka; ukončené
Stravovacie a nápojové poukážky október ukončené
Poskytovanie služieb a poradenstva v oblasti ochrany osobných údajov marec nebude sa realizovať
Posudzovanie zdravotnej a psychickej spôsobilosti vodičov T-BUS jún ukončené
Výmena filtrov ČSSP  (5 ks) júl odd. VO nebude realizovať
Automobil - osobný/úžitkový (1 ks) november nebude sa realizovať
Prístroj - tester izolácie na meranie izolačného odporu (2 ks) júl odd. VO nebude realizovať
Spojovací materiál apríl ukončené
Náterové hmoty a ostatný materiál jún ukončené
Motorové a hydraulické oleje jún ukončené
Osobné ochranné pracovné prostriedky máj ukončené
Diagnostika a servis VN vypínačov na neniarňach V. Okružná a Bajzova júl ukončené
Servis diaľkového ovládania trakčných meniarní na MR 1,2,3 december nebude sa realizovať v roku 2020
Oprava striech na meniarňach (materiál) - 3 meniarne september nebude sa realizovať v roku 2020
Čistenie ČSSP - odstránenie a likvidácia sedimentov september ukončené
Dodávka zemného plynu máj ukončené
Revízie elektrickej inštalácie, bleskozvodov UTZ november ukončené
Deratizačné služby v objektoch DPMŽ december nebude sa realizovať v roku 2020, ukončené v roku 2021
Monitoring vozidiel - (služby kniha jázd + GPS) august ukončené
Výmena 1 ks trakčného stožiara - Vlčince (realizácia a inžinierske činnosti) + vypracovanie PD september nebude sa realizovať v roku 2020
Náhradné diely na autobusy (Solaris, Iveco, prípadne aj Irisbus) október ukončené
Obnova náteru oceľových trakčných stožiarov  a výložníkov (cca 400 ks) december nebude sa realizovať v roku 2020
Komplexné poistenie pre DPMŽ november ukončené
Pranie pracovných odevov a posteľného prádla jún ukončené
Oprava fasády meniarne Veľká Okružná apríl nebude sa realizovať
Oprava plynového kotla VIADRUS G 100 L 120 kW február nová položka; ukončené
Nákup papierových kotúčov do automatov na cestovné lístky MIKOMAT M16-T marec nová položka;
ukončené
Doplnenie komponentov na validáciu cestovných dokladov a systému bezhotovostného predaja marec nová položka; ukončené
Dodávka a montáž zariadení na detekciu úniku metánu CH4 (zemný plyn), oxidu uhoľnatého CO a servis plynových kotlov v plynovej kotolni DPMŽ – prevádzka Kvačalova ul. Žilina marec nová položka; ukončené
Servis a údržba klimatizačných zariadení marec nová položka; zrušené
Odpredaj autobusov a trolejbusov na ekologickú likvidáciu september nová položka;
ukončené
Servisné prehliadky, údržba a opravy osobných a úžitkových motorových vozidiel vo vlastníctve Dopravného podniku mesta Žiliny s.r.o. júl ukončené
Odpredaj autobusu júl nová položka; ukončené
Oprava strechy na budove údržby A-BUS v Žiline september nová položka; ukončené
Informatizácia MHD v Žiline september nová položka
Revízie, servis a opravy plynových a tlakových zariadení v kotolniach Dopravného podniku mesta Žiliny s.r.o. december nebude sa realizovať v roku 2020
Nové stolové počítače pre administratívne účely (tovar) október nová položka; ukončené
Pneumatiky pre trolejbusy ŠKODA Tr SOR október nová položka; ukončené
Nákup čipových kariet október nová položka; zrušené
Predaj náhradných dielov december nová položka; zrušené
Zabezpečenie ochrany objektov a súvisiace služby pre DPMŽ december nová položka; ukončené
Čelný vysokozdvižný vozík s pohonom LPG november nová položka; ukončené
Multifunkčné zariadenia december nová položka; ukončené

Posledná aktualizácia: 25.02.2021

SK | EN
Nový vyhľadávač spojenia na mybus.dpmz.skPripravujeme pre vás nový eshop.