Plán obstarávania rok 2019

 

Predmet obstarávania Plánovaný termín obstarávania Poznámka
Odpredaj autobusov -- zníženie ceny október nová položka; ukončené
Odpredaj autobusov marec nová položka; ukončené
Odpredaj jazdených autobusov MHD január nová položka; ukončené
Vypracovanie projektovej dokumentácie (časť "Dostavba areálu DPMŽ") - zákazka EÚ - realizuje Mesto Žilina
Činidlo na redukciu Nox plynov pre autobusy MHD júl ukončené
Náhradné diely na trolejbusy ŠKODA 30Tr SOR a 31Tr SOR - karosárska časť február ukončené
Čipové karty v roku 2019 nerealizované  
Technické a emisné kontroly vozidiel marec ukončené
Výmena vchodových dverí na predajnom mieste Nám. A. Hlinku marec ukončené
Materiál na opravu striech meniarní v roku 2019 nerealizované  
Kĺbové autobusy s dieselovým pohonom v roku 2019 nerealizované  
Jednorazové cestovné lístky február ukončené
Prevodové oleje do vozidiel DPMŽ máj ukončené
Náhradné diely na trolejbusy ŠKODA 30Tr SOR a 31Tr SOR - elektrická časť júl ukončené
Tlačivá a príbuzný tlačiarenský sortiment v roku 2019 nerealizované  
Triedič mincí jún ukončené
Elektrické náradie (2 vŕtačky, 2 uhlové brúsky, zbíjacie kladivo) v roku 2019 nerealizované  
Plastické mazivá august ukončené
Chladiaca kvapalina do vozidiel DPMŽ júl ukončené
Výmena trakčného stožiara - Fatranská v roku 2019 nerealizované  
Dodávka zemného plynu na rok 2020 jún ukončené
Diagnostika a servis VN vypínačov (meniarne) v roku 2019 nerealizované  
Poistenie majetku + PZP + HP november ukončené
Náhradné diely na trakčné trolejbusové vedenie november ukončené
Náhradné diely na trolejbusové zberače november ukončené
Stravovacie a nápojové poukážky október ukončené
Odpredaj špeciálneho úžitkového vozidla LIAZ 101.860 VNP-400 marec nová položka; ukončené
Služby odborného školenia pre zamestnancov DPMŽ marec nová položka; ukončené
Nákup a dodávka pneumatík apríl nová položka; ukončené
Zhotovenie propagačného videozáznamu projektov spolufinancovaných EÚ máj nová položka; ukončené
Odpredaj autobusov a trolejbusov za účelom ich ekologickej likvidácie máj nová položka; ukončené
Dvojdielna jednostupňová pracovná plošina jún nová položka;
ukončené
Projektová dokumentácia k úprave trolejového vedenia na ulici Matice Slovenskej v Žiline november nová položka;
ukončené
Vybrané komponenty trolejového vedenia november nová položka;
ukončené

Posledná aktualizácia: 04.02.2020

SK | EN
Nový vyhľadávač spojenia na mybus.dpmz.skPripravujeme pre vás nový eshop.