obmedzenie v doprave

Výpadok napájania trakčných meniarní zo strany dodávateľa...cca 30 min.Bolo spôsobené meškanie na trolejbusových linkách...

Za vzniknutú situáciu sa cestujúcej verejnosti ospravedlňujeme...

Dispečing DPMŽ

Naspäť

Viezli ste sa už pri svojich cestách v MHD parciálnym trolejbusom?

Archív ankiet
SK | EN
Vyhľadanie spojenia
Vymeniť