Žrebovanie výhercov predplatných cestovných lístkov

Dňa 23.5.2011 sa uskutočnilo žrebovanie výhercov 90-dňových predplatných časových lístkov EXTRA na cestovanie v MHD Žilina z respondentov dotazníkového dopravného prieskumu mobility zamestnancov a študentov Žilinskej univerzity. Prieskum bol realizovaný v období od 1.11.2010 do 31.1.2011 a financovaný bol z prostriedkov medzinárodného projektu BENEFIT, ktorého je mesto Žilina partnerom a Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. a Žilinská univerzita spolupartnermi.

Žrebovanie prebehlo na radnici mesta Žilina za účasti primátora mesta Žilina, Ing. Igora CHOMU a riaditeľa Dopravného podniku mesta Žiliny s.r.o., Ing. Jána BARIENČÍKA, PhD. Žrebovali sa 3 výhercovia z kategórie zamestnancov a 3 výhercovia za kategórie študentov.

Výhercovia - zamestnanci:

  1. Ing. Peter Šugár
  2. Ing. Katarína Markusová
  3. Mgr. Anna Brveníková

Výhercovia - študenti:

  1. Beáta Bartková
  2. Marek Maňuch
  3. Mikuláš Kordiak

Výhercovia si svoje výhry môžu prevziať na predajnom mieste Dopravného podniku v klientskom centre MsÚ počas pracovných dní od 7:00 - 17:00 hod. v termíne do 1.10.2011.
Aj keď možno výherca ešte nemá kartu Dopravného podniku na cestovanie v MHD, nie je potrebné si ju kupovať. Nakoľko je predpoklad, že zamestnanci i študenti využívajú čipové karty vydané Žilinskou univerzitou a DPMŽ akceptuje tieto karty vo svojom systéme, je možné nahrať výherný časový PL aj na univerzitné karty. Podmienkou je, aby karta bola typu Mifare classic (vydaná na univerzite pred 1.7.2010) a aby bola aktivovaná na univerzitnom termináli pre externé aplikácie (Hospodársky blok Veľký diel).
Pri uplatnení výhry je potrebné preukázať sa občianskym preukazom.

DPMŽ

Projekt Benefit                                                                                                                                                 

Naspäť

Aký typ cestovného lístka používate na občasné (nepravidelné) cestovanie?


Archív ankiet
SK | EN
Nový vyhľadávač spojenia na mybus.dpmz.skPripravujeme pre vás nový eshop.