Mobilná výstava v MHD

Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. spolu s mestom Žilina pripravili mobilnú výstavu výtvarných prác vo vozidlách mestskej hromadnej dopravy.

Od apríla si môžu cestujúci v 70-tich vozidlách prezrieť výtvarné práce detí zo základných škôl na území mesta Žilina, ktoré vznikli v rámci súťaže "MHD mojich snov, alebo ako by som sa chcel voziť do školy". Práce sú umiestnené v reklamných paneloch nad oknami. Víťazi súťaže tiež pomaľovali trolejbus, ktorý premáva na linkách MHD už od Septembra. Cieľovou skupinou týchto aktivít sú deti a mládež, budúci potenciálni vodiči alebo cestujúci. Je dôležité pozitívne vplývať na formovanie ich hodnotovej orientácie a zvyšovať ich povedomie o environmentálnych problémoch.

Mobilná výstava prác, výtvarná súťaž, maľovanie trolejbusu a mnohé ďalšie aktivity boli zrealizované v rámci projektu Benefit, ktorý implementuje mesto Žilina od roku 2008. Cieľom projektu je zvýšiť počet cestujúcich MHD, a tým prispieť k riešeniu problémov s dlhodobo neudržateľným nárastom osobných automobilov, nedostatkom parkovacích miest a so znečistením ovzdušia v intraviláne mesta.

Viac o aktivitách projektu Benefit v Žiline si môžete prečítať tu.

 

 

Za obsah tohto článku zodpovedajú výlučne autori. Nemusí nevyhnutne odrážať názor Európskeho spoločenstva. Európska komisia nie je zodpovedná  za akékoľvek použitie informácií, ktoré sú v ňom obsiahnuté.

Fotogaléria k novinke:
Výtvarné práce súťaže \"MHD mojich snov\"<br/> Výtvarné práce súťaže \"MHD mojich snov\"<br/> Výtvarné práce súťaže \"MHD mojich snov\"<br/> Výtvarné práce súťaže \"MHD mojich snov\"<br/> Výtvarné práce súťaže \"MHD mojich snov\"<br/> Výtvarné práce súťaže \"MHD mojich snov\"<br/> Výtvarné práce súťaže \"MHD mojich snov\"<br/> Výtvarné práce súťaže \"MHD mojich snov\"<br/> Výtvarné práce súťaže \"MHD mojich snov\"<br/>

Naspäť

Aký typ cestovného lístka používate na občasné (nepravidelné) cestovanie?


Archív ankiet
SK | EN
Nový vyhľadávač spojenia na mybus.dpmz.skPripravujeme pre vás nový eshop.