Mobilná výstava v MHD

Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. spolu s mestom Žilina pripravili mobilnú výstavu výtvarných prác vo vozidlách mestskej hromadnej dopravy.

Od apríla si môžu cestujúci v 70-tich vozidlách prezrieť výtvarné práce detí zo základných škôl na území mesta Žilina, ktoré vznikli v rámci súťaže "MHD mojich snov, alebo ako by som sa chcel voziť do školy". Práce sú umiestnené v reklamných paneloch nad oknami. Víťazi súťaže tiež pomaľovali trolejbus, ktorý premáva na linkách MHD už od Septembra. Cieľovou skupinou týchto aktivít sú deti a mládež, budúci potenciálni vodiči alebo cestujúci. Je dôležité pozitívne vplývať na formovanie ich hodnotovej orientácie a zvyšovať ich povedomie o environmentálnych problémoch.

Mobilná výstava prác, výtvarná súťaž, maľovanie trolejbusu a mnohé ďalšie aktivity boli zrealizované v rámci projektu Benefit, ktorý implementuje mesto Žilina od roku 2008. Cieľom projektu je zvýšiť počet cestujúcich MHD, a tým prispieť k riešeniu problémov s dlhodobo neudržateľným nárastom osobných automobilov, nedostatkom parkovacích miest a so znečistením ovzdušia v intraviláne mesta.

Viac o aktivitách projektu Benefit v Žiline si môžete prečítať tu.

 

 

Za obsah tohto článku zodpovedajú výlučne autori. Nemusí nevyhnutne odrážať názor Európskeho spoločenstva. Európska komisia nie je zodpovedná  za akékoľvek použitie informácií, ktoré sú v ňom obsiahnuté.

Fotogaléria k novinke:
Výtvarné práce súťaže \"MHD mojich snov\"<br/> Výtvarné práce súťaže \"MHD mojich snov\"<br/> Výtvarné práce súťaže \"MHD mojich snov\"<br/> Výtvarné práce súťaže \"MHD mojich snov\"<br/> Výtvarné práce súťaže \"MHD mojich snov\"<br/> Výtvarné práce súťaže \"MHD mojich snov\"<br/> Výtvarné práce súťaže \"MHD mojich snov\"<br/> Výtvarné práce súťaže \"MHD mojich snov\"<br/> Výtvarné práce súťaže \"MHD mojich snov\"<br/>

Naspäť

Želáte si dostávať aktuálne informácie? Prihláste sa do mailinglistu alebo využite odber správ pomocou RSS.

Využívate mimoriadne spoje MHD na cintoríny pri príležitosti sviatku Pamiatky zosnulých?

Archív ankiet
en English version
Vyhľadanie spojenia
Vymeniť