Úprava znenia tarify o bezplatnom cestovaní

Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. od 1.10.2016 rozširuje možnosť bezplatného cestovania pre osoby sprevádzajúce minimálne jedno dieťa do ukončeného 3. roku veku, t.j. najneskôr do posledného dňa pred dovŕšením 4. roku veku.

Osoba sprevádzajúca dieťa do ukončeného 3. roku veku je povinná preukázať vek dieťaťa jedným zo spôsobov: 

  • platnou čipovou kartou dieťaťa vydanou DPMŽ, na ktrej je vyznačená doba platnosti,
  • cestovným pasom dieťaťa,
  • iným platným originálnym dokladom dieťaťa, z ktorého je zrejmý vek dieťaťa.

Bližšie informácie Vám poskytnú pracovníci na predajných miestach DPMŽ.

 - DPMŽ -

Naspäť

Želáte si dostávať aktuálne informácie? Prihláste sa do mailinglistu alebo využite odber správ pomocou RSS.

Používate aplikáciu "Smart Žilina", ktorá ponúka on-line dopravné informácie?
Archív ankiet
en English version
Vyhľadanie spojenia
Vymeniť