Copies of contracts

Contracts for the period: 
Year:
Month:
Search:
26-02-2021
  • Rámcová zmluva o využívaní systému 24pay (formát PDF)
22-02-2021
  • Nákup jednorázových cestovných lístkov + Dodatok č.1 (formát PDF)
  • Zmluva o zabezpečení pravidelnej autobusovej dopravy + Dodatok č.5 (formát PDF)
08-02-2021
  • Dodatok č.3 k Zmluve č.17/2010 o poskytovaní služby verejného osvetlenia mesta Žilina (formát PDF)
  • Dodatok č.3 k Zmluve č.18/2010 o nájme sústavy verejného osvetlenia mesta Žilina (formát PDF)
  • Zmluva na zabezpečenie prevádzky a údržby verejného osvetlenia mesta Žilina (formát PDF)
04-02-2021
  • Podporná činnosť vo verejnom obstarávaní. (formát PDF)
SK | EN
New connections search at mybus.dpmz.skNew e-shop comming soon.