Copies of contracts

Contracts for the period: 
Year:
Month:
Search:
14-02-2018
  • Rámcová dohoda k Zmluve o dielo na kontrolu stavu bezpečnosti a overovanie spôsobilosti UTZ a VTZ (formát PDF)
13-02-2018
  • Kúpna zmluva - Špeciálne technologické vozidlo pre kontrolu, údržbu a opravy trakčného vedenia (formát PDF)
12-02-2018
  • Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb (priestory) - Dodatok č.1 (formát PDF)
  • Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb (vozidlá A-BUS a T-BUS) - Dodatok č.1 (formát PDF)
07-02-2018
  • Poistná zmluva číslo: 80 8024084 - Dodatok č.4 (formát PDF)
  • Zmluva o nájme reklamných plôch - Dodatok č.2 (formát PDF)
sk Slovenská verzia
Find a connection
Vymeniť