Copies of contracts

Contracts for the period: 
Year:
Month:
Search:
12-12-2018
  • Dodatok č.8/2018 ku kúpnej zmluve č.27/2012 (formát PDF)
  • Poskytovanie audítorských služieb v rokoch 2019 a 2020 (formát PDF)
06-12-2018
  • Stravovanie zametsnancov - Stravné a nápojové poukážky (formát PDF)
  • Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - Nízkopodlažné a energeticky úsporné trolejbusy a trolejbusy s pomocným pohonom pre Žilinu (formát PDF)
  • Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy - Cesta k Paľovej búde (formát PDF)
sk Slovenská verzia
Find a connection
Vymeniť