Copies of contracts

Contracts for the period: 
Year:
Month:
Search:
08-04-2019
  • Kúpna zmluva - Dodávka 2ks nových nízkopodlažných trolejbusov (formát PDF)
03-04-2019
  • Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - Nízkopodlažné a energeticky úsporné trolejbusy a trolejbusy s pomocným pohonom pre Žilinu - Dodatok č.1 (formát PDF)
02-04-2019
sk Slovenská verzia
Find a connection
Vymeniť