Copies of contracts

Contracts for the period: 
Year:
Month:
Search:
21-06-201920-06-2019
  • Predaj cestovných lístkov prostredníctvom sms + Dodatok č.1 (formát PDF)
  • Zmluva o dielo - Výmena vchodových dverí na predajnom mieste Hlinkovo námestie (formát PDF)
  • Zmluva o nájme reklamných plôch - Dodatok č.3 (formát PDF)
06-06-2019
sk Slovenská verzia
Find a connection
Vymeniť