35
PLATÍ OD | Effective:
26.04.2021

min ZASTÁVKA | Stop
Varín, žel. stanica
Vzdelávacie centrum
0 Mobis
5 KIA site
12 Košická, TESCO hyp.
14 Predmestská
16 Štefánikovo námestie
17 Autobusové nástupište
TARIFA | Tariff
Pre vymedzený okruh
cestujúcich:
zamestnanci KIA
a MOBIS
na zamestnanecké
preukazy.


This transportation is valid
only for employees
of KIA and MOBIS.
An employee card
is required.
  PRACOVNÉ DNI Work Days
04
05
06 15JO 43
07
08
09
10
11 22
12
13
14 20J
15 50
16
17
18 15
19
20
21
22 15J
  PRÁZDNINY School Holidays
04
05
06 15JO 43
07
08
09
10
11 22
12
13
14 20J
15 50
16
17
18 15
19
20
21
22 15J
  VOĽNÉ DNI Weekend
04
05
06 157 186J
07
08
09
10
11
12
13
14 20
15 55
16
17
18 15
19
20
21
22
  • J - nezachádza ku KIA site
  • O - premáva po Ľavobrežnej
  • 7 - premáva v nedeľu
  • 6 - premáva v sobotu