14
PLATÍ OD | Effective:
01.04.2015

min* ZASTÁVKA | Stop
Matice slovenskej
Fatranská
Žilinská univerzita
Pod hájom
Jaseňová
Limbová
Smreková
Poľná
Hlinská
Mostná
Polícia
Hurbanova
0 Železničná stanica
2 Štefánikovo námestie
4 Predmestská
6 Košická, TESCO hyp.
9 Sv. Cyrila a Metoda
11 Obchodná
13 Matice slovenskej
16 Fatranská
TARIFA | Tariff
I. PÁSMO | 1st zone
II. PÁSMO | 2nd zone
*Jazdná doba medzi zastávkami
je len orientačná.
  PRACOVNÉ DNI Work Days
04
05 12 27 42 56
06 06 16@ 26 36@ 46 56
07 06 16 26 36 46@
08 06 26@ 46
09 06 26 46
10 06 26@ 46
11 06@ 26 46
12 06@ 26 46 56@
13 06 16 26 36 46 56@
14 06 16 26 36@ 46 56
15 06 16 26@ 36 46 56
16 06@ 16 26 36 51
17 06@ 21 36 51@
18 06 19 34 49
19 04@ 24@ 44
20 09 34 59@
21 24@ 44
22 04 25
  PRÁZDNINY School Holidays
04
05 12 27 48
06 03 18@ 34 46@ 58
07 10 22 34 46 58@
08 10 26@ 46
09 06 26 46
10 06@ 26@ 46
11 06 26 46@
12 06@ 26 46
13 06 26@ 46@
14 01 16 31 46
15 01 16 31@ 46@
16 01 16 31 46
17 01 16 31@ 46
18 01 16 29@ 44
19 04 24 44
20 09@ 34 59@
21 24 44
22 04@ 25
  VOĽNÉ DNI Weekend
04
05 10@ 29@ 57
06 29 54@
07 19@ 44
08 09 29 49
09 09@ 29@ 49
10 09 29 49@
11 09@ 29 49
12 09 29@ 49@
13 09 29 49
14 09@ 29@ 49
15 09 29 49@
16 09@ 29 49
17 09 29 49@
18 09@ 29 49
19 09 29@ 49@
20 09 34 59
21 24@ 49
22 25
  • @ - spoj zabezpečuje nízkopodlažné vozidlo