14
PLATÍ OD | Effective:
01.07.2019

min* ZASTÁVKA | Stop
Matice slovenskej
Fatranská
Žilinská univerzita
Pod hájom
Jaseňová
Limbová
Smreková
Poľná
Hlinská
Mostná
Polícia
Hurbanova
0 Železničná stanica
2 Štefánikovo námestie
4 Predmestská
6 Košická, TESCO hyp.
9 Sv. Cyrila a Metoda
11 Obchodná
13 Matice slovenskej
16 Fatranská
TARIFA | Tariff
I. PÁSMO | 1st zone
II. PÁSMO | 2nd zone
*Jazdná doba medzi zastávkami
je len orientačná.
  PRACOVNÉ DNI Work Days
04
05 12 27 42 56
06 06 16 26 36 46 56
07 06 16 26 36 46
08 06 26 46
09 06 26 46
10 06 26 46
11 06 26 46
12 06 26 46 56
13 06 16 26 36 46 56
14 06 16 26 36 46 56
15 06 16 26 36 46 56
16 06 16 26 36 51
17 06 21 36 51
18 06 19 34 49
19 04 24 44
20 09 34 59
21 24 44
22 04 25
  PRÁZDNINY School Holidays
04
05 12 27 48
06 03 18 34 46 58
07 10 22 34 46
08 01 17 31 46
09 01 16 31 46
10 01 16 31 46
11 01 16 31 46
12 01 16 31 46
13 01 16 31 46
14 01 16 31 46
15 01 16 31 46
16 01 16 31 46
17 01 16 31 46
18 06 24 44
19 04 24 44
20 09 34 59
21 24 44
22 04 25
  VOĽNÉ DNI Weekend
04
05 10 29 57
06 29 54
07 19 44
08 09 29 49
09 09 29 49
10 09 29 49
11 09 29 49
12 09 29 49
13 09 29 49
14 09 29 49
15 09 29 49
16 09 29 49
17 09 29 49
18 09 29 49
19 09 29 49
20 09 34 59
21 24 49
22 25
Všetky spoje
sú zabezpečované
nízkopodlažnými
vozidlami