6
PLATÍ OD | Effective:
01.10.2019

min* ZASTÁVKA | Stop
Matice slovenskej
Obchodná
Sv. Cyrila a Metoda
Poštová
Atrium Dubeň
Vysokoškolákov, plaváreň
Spanyolova, nemocnica
Štefánikovo námestie
0 Železničná stanica
3 Hurbanova
5 Polícia
7 Hálkova
9 Závodská
10 Závodského
11 Žitná
12 Hôrecká
14 Mateja Bela
15 Slnečné námestie
17 Stodolova
TARIFA | Tariff
I. PÁSMO | 1st zone
II. PÁSMO | 2nd zone
*Jazdná doba medzi zastávkami
je len orientačná.
  PRACOVNÉ DNI Work Days
04
05 19 34 49
06 04 19 34 49
07 04 19 34 49
08 04 19 34 49
09 04 19 34 49
10 04 19 34 49
11 04 19 34 49
12 04 19 34 49
13 04 19 34 49
14 04 19 34 49
15 04 19 34 49
16 04 19 34 49
17 04 19 34 49
18 04 19 39 59
19 19 39 59
20 19 39 59
21 19 39 59
22 14 34
  PRÁZDNINY School Holidays
04
05 19 39
06 09 39
07 14 34
08 14 34 54
09 14 34 54
10 14 34 54
11 14r 34 54
12 14 34 54
13 14 34 54
14 14 34 54
15 14 34 54
16 14 34 54
17 14 34 54
18 14 34 54
19 19 39 59
20 24 49
21 14 29 49
22 14 34
  VOĽNÉ DNI Weekend
04
05 39
06 14 34 54
07 14 34 54
08 14 34 54
09 14 34 54
10 14 34 54
11 14 34 54
12 14 34 54
13 14 34 54
14 14 34 54
15 14 34 54
16 14 34 54
17 14 34 54
18 14 34 54
19 14 39 59
20 24 49
21 14 39
22 14 34
  • r - nezachádza ku ATRIUM DUBEŇ
  • - zástavka na znamenie
Všetky spoje
sú zabezpečované
nízkopodlažnými
vozidlami