6
PLATÍ OD | Effective:
01.12.2018

min* ZASTÁVKA | Stop
Matice slovenskej
Obchodná
Sv. Cyrila a Metoda
Poštová
Atrium Dubeň
Vysokoškolákov, plaváreň
Spanyolova, nemocnica
Štefánikovo námestie
0 Železničná stanica
3 Hurbanova
5 Polícia
7 Hálkova
9 Závodská
10 Závodského
11 Žitná
12 Hôrecká
14 Mateja Bela
15 Slnečné námestie
17 Stodolova
TARIFA | Tariff
I. PÁSMO | 1st zone
II. PÁSMO | 2nd zone
*Jazdná doba medzi zastávkami
je len orientačná.
  PRACOVNÉ DNI Work Days
04
05 19@ 39@ 54
06 09 29@ 39 59@
07 14 29 49@ 59L
08 14@ 34 54
09 14 34@ 54@
10 14 34 54@
11 14@ 34 54
12 14@ 34@ 54
13 14 34@ 54@
14 14 34 54@
15 14@ 39 54
16 14 34@ 54
17 14 34 54@
18 14@ 34 54
19 19 39@ 59
20 24@ 49@
21 16 31 49@
22 14@ 39
  PRÁZDNINY School Holidays
04
05 19 39@
06 09@ 39
07 14@ 34@
08 14 34@ 54
09 14 34@ 54
10 14 34@ 54@
11 14 34 54@
12 14@ 34 54
13 14@ 34 54@
14 14 34@ 54
15 14@ 39 54
16 14 34@ 54
17 14 34 54@
18 14 34 54@
19 19 39 59
20 24@ 49
21 16 31 49@
22 14 39@
  VOĽNÉ DNI Weekend
04
05 39@
06 14@ 34@ 54@
07 14@ 34@ 54@
08 14@ 34@ 54@
09 14@ 34@ 54@
10 14@ 34@ 54@
11 14@ 34@ 54@
12 14@ 34@ 54@
13 14@ 34@ 54@
14 14@ 34@ 54@
15 14@ 34@ 54@
16 14@ 34@ 54@
17 14@ 34@ 54@
18 14@ 34@ 54@
19 19@ 39@ 59@
20 24@ 49@
21 14@ 44@
22 14@ 39@
  • @ - spoj zabezpečuje nízkopodlažné vozidlo
  • L - premáva po Hálkovu
  • - zástavka na znamenie