35
PLATÍ OD | Effective:
26.04.2021

min ZASTÁVKA | Stop
0 Autobusové nástupište
1 Štefánikovo námestie
3 Predmestská
5 Košická, TESCO hyp.
12 KIA site
17 Mobis
19 Vzdelávacie centrum
19 Varín, žel. stanica
TARIFA | Tariff
Pre vymedzený okruh
cestujúcich:
zamestnanci KIA
a MOBIS
na zamestnanecké
preukazy.


This transportation is valid
only for employees
of KIA and MOBIS.
An employee card
is required.
  PRACOVNÉ DNI Work Days
04
05 20JB 30B
06 25JZ
07
08
09
10 30Z
11
12
13 00 20JB
14
15 15
16
17 27Z
18
19
20
21 25JB
22
  PRÁZDNINY School Holidays
04
05 20JB 30B
06 25JZ
07
08
09
10 30Z
11
12
13 00 20JB
14
15 15
16
17 27Z
18
19
20
21 25JB
22
  VOĽNÉ DNI Weekend
04
05 30B
06 35B
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17 30B
18
19
20
21
22
  • J - nezachádza ku KIA site
  • B - premáva po Mobis
  • Z - premáva po Vzdelávacie centrum